Blog Image

Roel Bosch

Over dit blog

Beschouwingen en teksten, columns en artikelen.
Vrij gebruik in context waar de teksten tot hun recht komen, met auteursvermelding.

Ruth, kerkendag Zeist 2022

Teksten Posted on zo, juni 12, 2022 13:39:22

Daar gaat ze, Ruth, vreemdeling, vluchteling.
Daar gaat ze, zoals Jozef ver van huis, verschoppeling, verloren broer.
Daar gaat ze, zoals Tamar, vrouw waar mannen bang van werden.
Daar gaat ze, Ruth.
Zoals haar kleinzoon, David, op de vlucht voor de man die hij wilde helpen.
Daar gaat ze, Ruth, zoals ooit, veel later, achterkleinzoon Jezus.
Wie kent haar, wie kent hem, hun hart, hun liefde,
hun pijn, hun nood?
Waar is de plaats waar ze hun hoofd kunnen neerleggen,
waar de stoel waar ze de nacht mogen doorbrengen?
Daar gaan ze, vluchtelingen? Of zijn ze vleugelingen, omgeven door de vleugels van de Eeuwige?
Zou Zij hen gezien hebben, en opnieuw geboren laten worden?
(t. Roel Bosch)

Aan het slot van de overdenking, woorden bij Ruth 3:
Zes maten gerst, de laatste moet nog komen.
Een man, een vrouw, de nacht,
de tederheid, de zorg,
ook: de voorzichtigheid.
Met op de achtergrond de grote regelaar,
de schoonmoeder, de verre bloedverwant,
de vrouw die mensen samenbindt,
die ziet en weet hoe je het lot een handje helpt.
De gerst gaat in de doek.
Kon die nog meer niet houden?
Was dit wat hij nog missen kon, na deze oogst?
Of is het wachten op de zevende,
die avond dat in huis de vrouw het licht ontsteekt?
(t. Roel Bosch, uit De Eerste Dag)

Gebed:
Trouwe God
Wij bidden u samen met Naomi, die haar land verliet om brood te vinden en terugkeerde om haar toekomst.
Wees met de mensen die op de vlucht zijn voor de rampen die hun leven bedreigen. Leid hen naar een veilige plek waar zij kunnen schuilen en op adem kunnen komen. Breng hen met mensen samen die hun deuren en harten openen.
En schenk hun kracht, om in de toekomst te blijven geloven ondanks alle tegenslagen en verliezen, die zij lijden. Daarom bidden en zingen wij:

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar

Liefdevolle God
Wij bidden u samen met Ruth, die haar medemens niet in de steek liet en een nieuw thuis vond in de vreemde.
Wees met de mensen die zich ontheemd voelen in een wereld die niet meer de hunne lijkt. Leer hun vertrouwen op U die dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Verbind hen met naasten die hen liefdevol vasthouden in dit leven.
En geef hun hoop, die op zoek gaat naar nieuwe wegen en veilige paden naar de toekomst die u ons wilt schenken in tijd en eeuwigheid. Daarom bidden en zingen wij:

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar

Heilige God
Wij bidden u samen met Boaz, die zich liet raken door de nood van zijn naaste en die een metgezel vond waarmee hij zijn leven kon delen.
Wees met de mensen met macht en invloed, dat zijn hun mogelijkheden gebruiken om goed te doen. Open hun ogen voor wat anderen te kort komen en laat hen ontdekken wat zij zelf ontberen. Laat de wil onder ons aanwezig te zijn, om het een met het andere te verbinden.
En laat u kennen onder ons als de God die ons met elkaar verbindt en voor wie ieder leven heilig is. Breng ons samen in uw naam. Daarom bidden en zingen wij:

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar
(t. Stefan Bernard)Psalmen anders: overzicht

Uncategorised Posted on di, mei 17, 2022 20:22:33

Bewerkte inleiding, op de Inspiratiemiddag,
14 mei 2022 Nicolaikerk Utrecht


Voor wie er niet bij kon zijn, of het nog eens wil nalezen, hier een weergave van mijn verhaal bij de presentatie van Psalmen anders.


– 1. Vanuit Calvijn en Luther

– Vooraf: 100c, Juich luid voor God en speel en zing

– Psalm 100, op z’n Geneefs, een melodie die ruim 4 eeuwen meegaat, die klinkt als een klok, een inhoud die open en gastvrij is, een van de toppers uit de collectie van Calvijn. Een vorm die doet wat Calvijn zo graag wilde: de psalmen in de mond van de gemeente leggen. De psalmen: geen boek voor theologen en schriftgeleerden, voor een kerkelijk koor, voor de monialen in het klooster, maar voor de kinderen in het weeshuis. Die mochten ze aan de gemeente aanleren. Zo ook deze vorm, uit Psalmen anders: ga er maar aan staan. Kinderen, maar niet alleen zij, kunnen er op in beweging komen. Of tada zingen, als lezen nog niet lukt.
– Die wil van Calvijn: de psalmen voor iedereen, liep stuk op de praktijk. In 470 jaar psalmberijming staan 15 psalmen bovenaan, 35 worden ook wel gezongen, 100 zijn vrijwel onbekend.
– Is het de inhoud? Psalmen vol woede, boosheid, ongeloof, verlatenheid bieden geen lichte thema’s, 58, 109,
– omgekeerd, sommige zijn wel erg simpel van tekst, licht en probleemloos, geen ellende of verlossing te bekennen. 15, 131.
– Ligt dat aan de muziek? Soms wel, dan past het Franse muzikaal idioom niet goed op de Nederlandse taal. Psalm 23! De melodie van renaissancemuziek komt ver van ons af te staan.
– Is dat de tekst? die prachtige dichterlijke tekst uit de jaren 1950 drijft steeds verder van onze taal weg. Hoe dan ook, in Liedboek 2013 komen 90 psalmen alleen in de Geneefse vorm voor, en ze zijn meestal onbekend.
– Voor Luther waren de psalmen minstens zo belangrijk. Van zeven kernpsalmen verzorgde hij een Duitse tekst. Anders dan Calvijn: niet vers voor vers, maar hij gaf een nieuwe vorm aan het oude. Een vaste burcht, 46, incl. die regel over ‘delf vrouw en kinderen ’t graf’. 130, Uit angst en nood, Aus tiefer Not, met die bijzondere tekstuitbeelding in de muziek. Psalmlied, kan je het noemen.
– De psalmen kunnen van ons wegdrijven, maar komen dan ook weer via omwegen terug. De oeremoties, dat waar je niet over spreekt, blijken onuitstaanbaar dichtbij te blijven. Kan zingen dan toch helpen? Willem Barnard, zijn leven lang met de psalmen bezig, noemde het eerste van vier boekjes over de psalmen ‘Tegen David aan praten’. Veel van wat u in Psalmen anders vindt heeft daar wat van weg. Er zijn letterlijke berijmingen, dan vindt u ook de versnummers die berijmd zijn terug; maar ook psalmliederen, ook gesprekken, stem en tegenstem. Neem 93, De psalm van de zee, de mooie zee, de angstaanjagende zee – een oude psalm kan nieuwe vragen dichtbij brengen.
93b Uw kracht als de machtigste golf

– 2. Vanuit de bronnen
– Je kunt ook van de andere kant beginnen: dat oude Hebreeuwse boek, met poëzie in een stijl die niet lijkt op de onze, uit een tijd waarin taal en muziek anders werkten, geen boekdrukkunst, laat staan beamers. Hoe zouden ze toen geklonken hebben? Met een priesterkoor die de grote lappen zong, en een volk dat in een refrein of herhaling, sela, kon antwoorden?
– Of sommige als solotekst, zeg maar: spoken word?
– Of alleen maar met een snaarinstrument, in de binnenkamer, zoals dat er soms bij staat?
– We leven in boeiende tijden: er zijn zoveel vormen van tekst en muziek.
– Die Hebreeuwse brontaal en broncultuur daagt ons ook uit om af te stappen van een verplichting om er 150 strofeliederen van te maken.
– Het kan ook anders:
– tekst gesproken door een enkeling, respons door allen, zoals bij 123.
– Of zoals het in 134 heel duidelijk is: een stem en tegenstem van de pelgrims die de tempel verlaten, tegenover het priesterkoor.
– Met dat als gedachte hielden we als redactie juist de minder bekende psalmen tegen het licht.
– Déze invalshoek, deze gedachte, misschien alleen maar: dit vers verdient een vorm, vonden we dan. Welke tekstvrouw of man zou zich bij die insteek thuis voelen?
– Soms kwamen we dan bij een singer songwriter uit, 42,
– bij een spoken word artiest, 109,
– bij iemand die de pijn van een voor hem gesloten geloofsgemeenschap van binnen uit gevoeld had, 58.
– Wat er uitkwam is, misschien nog wel meer dan het liedboek, te breed voor één gemeente, één kerkelijke atmosfeer. In Nederland onderscheiden kenners acht mentality-groups, vooral uit twee daarvan lopen ook mensen in de meeste kerken rond. In onze liedcultuur mag het toch wel net iets meer zijn? Het Songfestival zullen we met deze collectie niet halen, maar hier of daar een knipoog daarnaar moet kunnen – zoals S10 met haar song knipoogt naar Psalm 130. Het psalmboek is toch niet beperkt tot één of twee groepen?
– Psalmen kunnen schokkend concreet zijn: emoties springen zo op. Mijn God, waarom blijft u slapen? Maar ook voor de lichamelijkheid is ruimte, de pijn in lichaam en ziel vindt direct woorden. Nieren en moederschoot, hart en buik, ze doen mee – maar vragen dan soms toch een vertaalslag naar een cultuur waarin nieren en hart vooral als medisch bekend zijn. In 16c kunt u daar een voorbeeld van tegenkomen.
– We gaven niet alleen nieuwe opdrachten. Een enkele keer kwamen we een tekst of lied tegen dat we zo een plaats konden geven. Die pijnlijke psalm 129, ‘o God, ze ploegden over mijn rug’, kwamen we tegen in een bundel herdichte psalmen van Sybren van der Zee. Cor de Jong schreef de melodie. Zij waren het…

3. Werkwijze, een paar kenmerken
Kenmerkend voor een psalmberijming is: voor je het weet heb je veel meer Nederlandse dan Hebreeuwse tekst. De psalm wordt een lange reeks verzen, waarvan sommige veel, de meeste nooit gezongen worden. Psalm 68, Geloofd zij God met diepst ontzag, prachtig en zo onmisbaar. Maar wat jammer dat de vrouwen uit deze psalm zelden of nooit bezongen worden, net zo min als de duiven.
In de laatste jaren is mede dankzij Tomas Halik de verborgenheid van God een thema dat aandacht krijgt. De wereldontwikkelingen nu maken dat thema alleen maar actueler. Wat jammer dat het in Psalm 89, met 18 strofen met lange regels, amper herkenbaar is.
Van deze en negen andere psalmen vroegen we dichters om een nieuwe Nederlandse tekst van een deel van het Hebreeuwse origineel op de Geneefse melodie.
Maar niet voor elke psalm is een nieuwe berijming voor de hand liggend. Een van de berijmers van toen was Willem Barnard. Hij kijkt terug op zijn Psalm 29. Mooi werk hoor, zegt hij. Maar ik zou het nu heel anders doen. Zeven keer klinkt in de bijbelse psalm de Stem van de Eeuwige. En het laatste woord is Vrede. Dát zou ik willen laten klinken; dat kan nooit als je het bij de strofevorm houdt. Zo kwamen we tot 29a.
Het psalmboek is heel zorgvuldig gecomponeerd. Soms stelt ons dat wel voor een raadsel. 42 en 43 is één psalm, met drie keer hetzelfde refrein, en met als midden Psalm 42:9. We vroegen een duo om daar een nieuwe vorm van te maken, een lied met refrein.
Psalm 120-122 is een doorgaande lijn, van vreemdeling-zijn in het vijandig land van Kedar, via de tocht door de bergen, naar de stad Jeruzalem. Het werd één lied.
Psalm 111 en 112 vormen een duet, twee keer een alfabetpsalm, 111 over God en wie hij is, 112 als een spiegel over de mens van God. Op de melodie van de Geneefse 111 is het nu één lied geworden.
De 150 psalmen zijn in 5 boeken verdeeld. Elk van die boeken eindigt met een lofprijzing. Die van het vierde boek, met 106, is behoorlijk uitgebreid: u kunt hem op Youtube al horen en zien.
Het einde van het psalmboek is spectaculair: in vijf psalmen, 146-150, wordt God geloofd, elke keer met een ander thema centraal. Zo wordt het een ongeremd halleluja, waaraan we als redactie samen John L Bell, de zangmeester van de Iona-community, een vorm gaven. Het vormt het slot van het psalmboek: 150d.Het stormt in ons – Psalm 93

Columns, Liturgie en kerkmuziek Posted on di, maart 01, 2022 10:00:42

Ik lees een verhaal, een verslag over een paar mensen in schuilkelder en kamers zonder ramen, in Rivne en Kyiv*.
De een leest ‘The Lord of the Rings’, en stelt zich er van alles bij voor. Die orken…
Een ander noemt Psalm 93: ‘Nakul vindt troost bij Psalm 93, vertaald door de 19e eeuwse Oekraïense dichter des vaderlands Taras Sjevtsjenko.’

Hier Psalm 93, ‘de psalm van de zee’, in de vertaling van Dieuwke Parlevliet, zoals opgenomen in de ‘Psalmen anders’, de proefbundel voor de uitgave die in mei verwacht wordt.

Uw kracht als de machtigste golf,.
Hoog keert u zich naar ons om,
naar ons om,
naar ons om.


Het ijs dat smelt, het water stijgt,
de dijken breken. God, kom aan.
We snakken naar uw schepping
waar het goed is,
zout en zoet is,
aarde om te gaan en staan.

Een vloed aan namen komt weer op.
Het stormt in ons. Het is zo koud.
De zee, de zee, vol leven,
heeft gegeven
en genomen,
is er één Naam die het houdt?

Gij dijk van een God, grens aan de zee,
rol alle tranen in uw kracht.
Bescherm, ontferm, omarm ons,
laat verdriet niet
ondergaan maar
bij ons zijn, aan ’t licht gebracht.

Uw kracht als de prachtigste golf.
Hoog keert u zich voor ons om,
voor ons om,
voor ons om.


verslag in ND.
De spelling van de plaatsnamen in Oekraïne levert wat vragen op: meestal wordt de Russische spelling gebruikt, Kiev, Charkov; in het Oekraïens zijn vooral de klinkers anders, Kyiv, Charkiv.God, stralend mooi – Psalm 104

Teksten Posted on vr, februari 18, 2022 21:40:59

In mei, hopen we, verschijnt de uitbreiding van de psalmen in het Liedboek. In de proefbundel die al gratis verkrijgbaar is staan 14 voorbeelden. Één daarvan is een vorm waarin Psalm 104 klinkt. De Pinksterpsalm, over een door de geest bewogen aarde, met daarop een heel klein mensje. Ik schreef deze tekst, John Bell zorgde voor de melodie: Dudley en Eunice brachten de tekst weer bij me boven.

God, stralend mooi, de mantel van een vorst
hangt om u heen in banen van het licht.
U bent niet hier, niet daar, gaat als een wolk,
een snelle golf, een felle vlaag van wind.

Uw wind, uw geest, uw adem stuwt wat leeft
en geeft aan al wat is een eigen kracht.
De avond valt, voorzichtig loopt een ree
de open akker op. Het bos zucht zacht.

Een storm steekt op en krakend valt het hout.
Het onweert, stromen water delen zich.
Totdat de zon doorbreekt. Een vlek van goud
speelt op de aarde. Is dat uw gezicht?

Gezicht van God? Getjilp klinkt in de heg,
de mussen vragen wat ik achterliet.
Ik mensje mens, wat ik ook denk of zeg,
ik dank u zeer. En verder weet ik niets.

Niets is genoeg. U weet dat ik geniet
van al dat licht, de golven van uw macht,
van wie ik ben, van wat u in mij ziet.
Geef adem, God, aan al wat u verwacht.

De proefbundel is te bestellen via Liedboek bv.Roeping – bij 1 Samuel 3

Uncategorised Posted on za, januari 22, 2022 19:25:30

Mooi hoor, roeping, je kunt er lang over praten. De lezing uit Samuel begint met Eli. Zijn roeping zwijgt, zijn ogen zijn dof. Hij hield een beloftevolle jongen onder zijn hoede, schiep de voorwaarden waarin Samuel zijn roeping kon horen en herkennen. Maar zelf bleef hij leeg en zonder woorden. Het valt niet mee om een heilige taak vol te houden als je hele omgeving met andere dingen bezig is. Om te kunnen luisteren naar de Eeuwige is stilte en rust nodig, geen kinderen die de boel op stelten zetten of kerkmensen die van alles iets anders vinden of een wereld die met veel kabaal zijn eigen normen stelt. En ook: geen eigen ziel en lijf die dwaalwegen inslaan.
Laten we het vandaag ook hebben over taai en moedig je taak doen, blij zijn als je maar één mens hebt geholpen een stem te horen. Als je maar één mens hebt laten op-horen. Als je maar één keer een lied hebt laten klinken waarin de Stem van de Eeuwige zich liet horen.

We bidden voor wie leeft zonder roeping.
Voor wie gewoon doet wat gevraagd wordt.
Voor wie met of zonder mopperen een ander een hand reikt.
Voor wie een bericht doorgeeft waar ze zelf geen deel aan heeft.
We bidden voor wie roeping een woord van vroeger is geworden.
Teleurgesteld in mensen, teleurgesteld in u, teleurgesteld in zichzelf.
We bidden voor wie het niet meer durft, oren te openen in de nacht,
op te staan voor die andere stem, die hoopvolle gedachte.
Dat uw roeping mag spreken in de stilte waarin niets meer hoeft en moet.

De Eerste Dag, winter 2021-2022, bij zondag 23 januari.

Naast de lezingen 1 Samuel 3,1-10 en Johannes 1,35-52 uit het Oec. LeesroosterBijna tijd – gebed voor de Kerstnacht

Teksten Posted on wo, december 22, 2021 20:40:29

Het is al bijna tijd voor de geboorte, weet je, het grote begin.
Wachten op een kind is een en al mysterie:
heeft het mijn neus of de jouwe, de kin van oma, de gein van oom Gijs?
Zal ze zingen als haar zusje, of voetballen als haar broertje?
We stellen het ons al voor, een stem, een gezicht…Jezus, kind, zo lang verwacht, wie zal jíj zijn?
Hoe het met je ouders zit is onzeker –
maar van je vader horen we dat hij heel creatief is en je moeder de Geest van al het leven.
Als de verhalen kloppen leef je in ieder van ons,
en toon je jezelf op de meest onverwachte plaatsen.

Wie zal jíj zijn,
waar vind je óns, als je komt en tussen ons in een plekje vindt?
We bidden dat we geduldig en vriendelijk zijn,
we bidden dat we je nemen zoals je bent,
dat we je van harte welkom heten.

Als je staat in de schoenen van de arme,
bidden we dat we niet op je neerkijken;
als je komt als vreemdeling,
hopen we dat we niet direct argwanend naar je staren;
als je naar ons opkijkt met het gezicht van een baby,
bidden we dat we geduldig en vriendelijk zijn
en ons herinneren hoe het voelt: een nieuweling te zijn op de planeet.

Nu we wachten op je geboorte,
nu we ons afvragen hoe en wie je deze keer zult zijn,
bidden we dat we blijven zoeken naar jou, in de wereld waar je zo van houdt.

En als we daar niet in slagen,
vergeef ons, en draai ons in de rondte.
Als we de verkeerde weg nemen,
leid onze voeten terug.
Zoals we leven, wachtend, wakend, vol verwondering,
laat ons zo ook altijd open zijn voor jou.
Het is al bijna tijd voor de geboorte, weet je.
Amen.

vertaling Roel Bosch, van een tekst uit Some Resources for a Christingle Service, Ruth Burgess & Sally Foster-Fulton, Wild Goose Resource Group, 2017.Hoor, Smid van de hemelen!

Teksten Posted on zo, november 21, 2021 21:12:09

Een harde tijd, IJsland rond het jaar 800. Strijd tussen stammen en groepen, wapengekletter. Smeden deden hun best de sterkte zwaarden te maken, hun pijlpunten te scherpen in het vuur.
In die tijd schreef Kolbeinn Tumason een gebed, Heyr hymna smiður. Als tekst is het overgeleverd, en nu, 1200 jaar later, op muziek gezet. Het klinkt krachtig en zacht tegelijk. Kolbeinn gebruikt de taal die hij kent, de woorden die hij kent. God is de smid die hemel en aarde gemaakt heeft, de kunstenaar die het materiaal volledig beheerst, de koning die zachtmoedig is en waakzaam. God: alles waar Kolbeinn en zijn mensen zo naar uitkijken.
Deze morgen klonk de tekst bij ons, als eerste deel van het gebed. Om stil van te worden. Gezongen door de Young Vocals, o.l.v. Daniël Claas.

Smid van de hemelen, hoor
wat de dichter vraagt.
Dat uw goedheid mij
stil bezoekt.
U roep ik aan,
want u hebt mij gevormd.
Ik ben uw knecht,
u bent mijn Heer.

God, ik roep u aan,
maak me heel.
Denk aan mij, Zachtmoedige,
we hebben u zo hard nodig.
Koning van alle zonnen,
vrijgevig, groot,
verdrijf elke menselijke zorg
uit de onrust van het hart.

Waak over mij, Zachtmoedige,
we hebben u zo hard nodig,
ja, zeker ieder moment
in ons leven als mens.
Zoon van de Maagd, zend ons
het goede,
alle hulp komt van u
en heelt mijn hart.

De muziek is van de groep Árstíðir.
Bij de vertaling van de tekst koos ik ervoor dicht bij de bron te blijven. ‘Smid van de hemelen’ wordt vaak vertaald door ‘Schepper van de hemel’, of ‘van hemel en aarde’. Het woord ‘schepper’ is een theologisch woord, ‘smid’ een ambachtelijke term. Ook het oudste Engelse lied over God, van Caedmon, rond 650, gebruikt een ambachtsterm: ‘Bouwmeester’. Die concrete taal kunnen we wel gebruiken. De woorden drukken ontzag en verwondering uit.

Het lied van de aarde

Teksten Posted on za, oktober 30, 2021 09:24:56

Tafelgebed ‘Het lied van de aarde’,
uit Vieren met teksten van de Wild Goose Resource group, Utrecht 2018, p. 87-89 – vertaling Roel Bosch

Een gebed bij het vieren van de tafel, uit de liturgische schatkamer van de Iona Community.

V: De harten omhoog!
A: Als bloemen naar de zon!
V: Laten we God danken.
A: Het is goed om God te danken en te prijzen

Goed is het dat we u prijzen,
en dat we weten dat we dat niet alleen doen.

Elk atoom zingt van u,
het kleinste schepsel en de hoogste berg
zijn getuige van uw creativiteit;
de kracht van muziek die ons raakt
en het kind dat ons vol vertrouwen de hand reikt
dragen uw liefde op ons over.

Ook al horen wij ze niet,
de bossen zingen van vreugde.

Ook al zien we ze niet,
de heuvels dansen als lammeren.

Ook al merken we het niet vaak op, dagelijks speelt de schepping een symfonie,
een schouwspel voor u.

In deze wereldwijde muziek zijn wij, schepsel uit uw hand, opgenomen.

Daarom zingen we,
met de bossen en de heuvels,
met de natuur en al haar harmonie en vreemde klanken.

En we zingen,
met mensen in alle landen,
met de talen van alle volken.

En we zingen,
met hen die ooit met ons aan tafel zaten
en nu te gast zijn bij u in de hemel

En we zingen
met de engelen en de heiligen
die nooit zullen zwijgen,
want u bent er altijd bij.

Met hen zingen we het lied van uw glorie:

Sanctus en Benedictus/ Heilig, gezegend die komt
(liefst een gezongen vorm, anders gesproken door allen:)
Heilig, heilig, heilig, God,
God zo krachtig en sterk;
hemel en aarde zijn vol van uw glorie,
hosanna in de hoge!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge!


Heilige God, u geeft zoveel meer dan wat wij kunnen geven!
Met dank en eerbied gedenken wij hem
die onze gastheer en onze redder is.

Hij werd geboren in het duister,
als ons eigen vlees en bloed, zo kwam hij.
Gedoopt werd hij in solidariteit met allen
die verlangen naar een betere wereld,
hij raakte de mensen aan die met hun ziekte hem zouden kunnen besmetten,
hij at met de mensen die zijn naam naar beneden konden halen,
als ons eigen vlees en bloed, zo kwam hij.

In ieder gewoon mens herkende hij het unieke,
dode traditie vormde hij om tot levend geloof,
hij troostte en schokte,
maakte heel en bracht in verwarring,
als ons eigen vlees en bloed, zo kwam hij.

En toen: genegeerd door wie hem gevolgd hadden,
gekruisigd door wie bang voor hem waren,
dood, begraven,
verdoemd naar de hel –
totdat de hemel zijn opstanding eiste
en hij opstond om alles wat wij geruïneerd hadden op te richten.
Ons eigen vlees en bloed,
hem houden we hoog,
Jezus is zijn naam.

God, heilig, genadig,
die hier nu bij ons is,
zend uw heilige Geest
over dit brood en deze beker,
en vul ze met de volheid van Jezus Christus.

En terwijl we delen in deze heilige gaven,
geef dat de Geest ons voedt, omhelst en verandert
totdat we door het geheim van uw genade
weten dat we zijn eigen vlees en bloed zijn,
en de keus maken om Christus lief te hebben en te volgen,
nu en altijd. Amen.

Lindenlaan Zeist, okt. 2020- foto Roel BoschVolgende »