Blog Image

Roel Bosch

Over dit blog

Beschouwingen en teksten, columns en artikelen.
Vrij gebruik in context waar de teksten tot hun recht komen, met auteursvermelding.

Meisje met stronk

Columns Posted on za, juni 20, 2009 22:41:17

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat: Het CNME, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, heeft een stuk land geschikt gemaakt voor buitenspelende kinderen. Zo fiets ik dagelijks langs een lap grond met een vlechtwerk van wilgen, stenen, water, hout, takken, klimbomen, gras. Wat nog op mijn netvlies staat: een kind, 10 jaar, schat ik, bezig met een stronk. Een flink brok hout, ze zou het niet kunnen dragen. Maar ze had ontdekt dat ze het, door een uitstekende stok als handvat te gebruiken, al wentelend kon voortbewegen. Zo deed ze dat, langzaam, maar tegelijk keek ze ook goed. Naar beestjes, leek het wel, tussen de schors, naar kleur en vorm. Helemaal ging ze er in op. Dit is natuur, dit is ontwikkeling van cultuur, van omgaan met de dingen, die dan geen dingen meer zijn maar gegevenheden, gaven van buiten. Soms zijn de dingen zoals ze zijn, – en daar dan iets mee te doen, dat is een hele ontdekkingstocht!

Geef ons meer van zulke plaatsen, denk je, als je dat ziet. De gewone werkelijkheid biedt zoveel, daar kan geen digitale schaduwwereld tegenop.Boekwinkel in Spangen, slijterij in Mekka?

Columns Posted on za, juni 20, 2009 22:23:15

UPDATE. In mei 2011 sloot de Balustrade de deuren. De gehoopte drukte in de nieuwe winkelstraat bleef uit (dat krijg je als verder niemand een winkel durft starten), en ondanks een aardig klantenbestand en veel enthousiasme moesten de eigenaars constateren dat er geen inkomen in zat. Jammer!

Gisteren, vrijdag 23 mei, opende De Balustrade,
boekwinkel in Rotterdam Delfshaven. ‘Is het openen van een boekwinkel in Spangen
niet te vergelijken met het starten van een slijterij in Mekka?”, zo stelde
dichter Rien Vroegindeweij in zijn openingsspeech de retorische vraag? Het
antwoord is natuurlijk ja en nee: ja, als je er van uit gaat dat er ook in Mekka
velen smachten naar een biertje, nee, als je met de vergelijking bedoelt dat de
zaak ongepast zou zijn. Onze dochter Christine en haar man Folco rekenen erop
dat het allemaal gaat lopen. En zo vele anderen met hen. Gaat dat zien, dus.

Bezienswaardig óók is, dat deze winkel afstand neemt van het concept
‘boekenkast’. Een kunstenaar ontwierp de boekenwand, vakken
voor boeken, op onregelmatige afstanden en met kistjes-achtige maten, ingebed in
een kartonnen muur. Voor mensen met een boekenangst een heel vriendelijke
entree, hetgeen bewezen lijkt te gaan worden door het gemak waarmee al heel wat
‘niet-boekenlezers’ de zaak binnenstapten.

En geniet van het gedicht van Van der Ent, op de winkeldeur:

Delfshavensonnet

Hier rechts koop je een ganse fiets,
hier links een megagroot
matras;
wij zijn met minder in ons sas,
miljoenen tekens, verder niets –

de letters die de mensen zwijgen,
ondanks hun honderden verhalen,
ze
zijn niet aan de praat te krijgen,
dus spreekt ons boek, in alle talen.
U
peddelt huiswaarts, zoekt uw bed,
hoeft verder niets meer te
verlangen-
hier in dit leesverdwaasde Spangen
zijn onze boeken je van
het.
Treed binnen, kies; voor kind of gade
iets roerends in de
Balustrade!

Arie van der EntOver mijzelf

Over mijzelf Posted on za, juni 20, 2009 22:00:16

Biografie

Roeland
Albert Bosch, geboren in Den Haag, april 1958. Derde in de rij, na
broers Aleid (1950) en Chris (1953), voor zus Marjan (1963). Gymnasium
Sorghvliet, theologie studie in Kampen, parttime dominee in Twello
Gelderland, tussen Deventer en Apeldoorn. Daarna, 1988, naar Schiedam,
fulltime predikant, en 1999 naar Maastricht, als parttime
studentenpastor. Vanaf sept 2008 in Zeist, als dominee van de
NoorderLicht-gemeente, www.noorderlichtgemeente.nl . Daarnaast vanaf
1999 eindredacteur van De Eerste Dag. Lid van de redactie van het
Nieuwe Liedboek, dat 2013 verscheen, ten dienste van een
bonte verzameling van zes Nederlandse en twee Vlaamse kerkgenootschappen.
Vrijwilliger in het bosteam Heidestein, Utrechts Landschap, sinds okt. 2012.
In 1981 getrouwd met Marleen van den Berg, kinderen Eelkje Christine, Christine, 1983 en Kornelis Hilbrand, Kor, 1985.

Interesses

vogels, taal, wandelen, zingen

Curriculum vitae Roel Bosch

Persoonlijke gegevens

Roeland Albert Bosch, geb. 16 april 1958, Den Haag

School, studie, wetenschap

Eindexamen Gymn.A (’s Gravenhaags Chr. Gymn. Sorghvliet) 1976

Doctoraal examen Theol. Hogeschool Kampen 1983,
hoofdvak Kerkgeschiedenis/Kerkrecht, bijvakken Nieuwe Testament en
Dogmengeschiedenis

Promotie Kampen 1988,

post-doc. Theol. Universiteit Kampen, 50%, mei
1993 – december 1995

Predikant GKN/PKN,

Twello, sept. 1983-sept. 1988,
70 %

Schiedam, sept. 1988-april 1993, januari 1996-januari 1999

Predikant Gereformeerde Kerk Schiedam, 50%, mei
1993 – dec. 1995

(in
combinatie met 50% postdoc Kampen)

Maastricht, studentenpredikant, 75%, januari 1999-2008,
verbonden aan Protestantse Gemeente St Jan, gedetacheerd bij de Oecumenische
Studentenekklesia Tafelstraat 13

Predikant Zeist, verbonden aan de Protestantse
Gemeente in wording NoorderLichtgemeente, 2008-heden

Overige: Eindredacteur ‘De Eerste Dag, handreiking voor
de jaarorde, aangeboden door de Raad van kerken in Nederland’
1999-heden.

Redactielid Liedboek, in opdracht van de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, voorzitter Werkgroep 1, Psalmen en
bijbelse kantieken, 2008-heden.

Bestuursfuncties o.a.

Kinder- en Jeugdtelefoon, Telefonische Huldienst
Deventer,

Campagne Schiedammers van overal en nergens,

Inloopcentrum ‘In de Roode Leeuw’ Maastricht,

Pastoraal Café voor mensen met een psychiatrisch
verleden, Zeist.

Wetenschap o.a. Associate Member of LISOR, Leiden Institute for the Study Of Religion,

dec. 1995 – 2005. Terrein van het onderzoek: ‘Formulation and
Reformulation of Christian Tradition’, ‘Dutch Enlightenment in its
International Context’.

Lid ‘Groep ‘95’, een interdisciplinaire onderzoeksgroep
rond cultuur en geschiedenis van de Verlichting in Nederland, gecentreerd rond
het jaar 1995 – 1996-heden

Publicaties o.a.:

‘De Hervormde Kerk in de periode 1795-1840’,
R.A. Bosch en Freek Pereboom, in ‘Van scheurmakers,
onruststokers en geheime opruijers…’, de Afscheiding in Overijssel,
Kampen
1984, 44-97

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
Kampen IJsselakademie 1988,
proefschrift

‘Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op “Het innige Christendom”, 1740-1750’,
in De Kerk in de Kop, bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West
Overijssel
, Delft 1995, 217-246.

‘En nooit meer oude Psalmen zingen’, zingend geloven in een nieuwe tijd, 1760-1810
Zoetermeer 1996

‘De psalm als gezang in de christelijke eredienst – beschrijving van een actueel spanningsveld’
in GTT 1997/3

Roel Bosch, Schiedammers van overal en nergens en hun kerken, Schiedam 1992

‘Twee generaties Schortinghuis, catechese in een tijd van vroomheid en verlichting’,
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1999, 79/2, 204-225.

‘Liduina van Schiedam in haar context’ in Beelden van Liduina, die maghet van Scyedam,
Schiedam 1999, p. 37-52

‘”Men zelden ziet een koordendanser in zijn bed
sterven…”: de Protestantse kerk in Nederland en zelfmoord’, in De
Achttiende Eeuw
33, 2001/2, 133-140

‘En wat men zong, wist men, dat psalmen waren.
Psalmzingen in de protestantse traditie in Nederland’, in Herademing,
tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek
, 2001/34, 32-36

‘De Psalmen als mobiel liturgisch centrum’, p. 155-163 in Liturgisch Centrum, Taal in Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum 2001, red.
Gerben Westra

‘Zielzorg. Visitatie en catechisatie in de kerker’, in Achter slot en grendel, schrijvers in Nederlandse gevangenschap
1700-1800,
red. Anna de Haas, Zutphen 2002, p. 37-42

‘Kiezen en delen, over bijbelleesroosters in de liturgie’,
in Vieren, tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, 2004/1, 22-26

In orde, oecumenisch leesrooster 2004-2007, eindredactie, Zoetermeer/Hilversum 2004

In orde, oecumenisch leesrooster 2007-2010, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2007

In orde, oecumenisch leesrooster 2010-2013, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2010

Liedteksten in Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, Kampen 2003, 22, God, de stem die sprak, en 44, Neem de plaats, de ruimte en de tijd, en in

Opstaan!
meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld
, red. Ned. Iona groep, René Silvis, Dirk
Strasser, , Kampen 2008, onder andere 24, Opstaan,
morgen!,
25, Schemering omgeeft ons,
31 Vrede wens ik je toe.

‘Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden,
Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption’, in Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert.
Hg. v. Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth. 2004, Tübingen

Roel A. Bosch, Schortinghuis, inleiding met kernteksten,
Kampen 2006 Uit betrouwbare bronnen

Roel Bosch, ‘Vragen naar thuis, contextueel studentenpastoraat’,
p.225-243, in Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek, Marianne Thans, red., Zoetermeer
2007

Roel A. Bosch, De kleur van God, drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster,
Zoetermeer 2007

Roel Bosch, Godsdienstig liberalisme in de Gereformeerde Kerk. Antonius van der Os, slachtoffer van het licht’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en
Verlichting in Nederland 1650-1850,
111-118, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ‘De eredienst als strijdperk van
Verlichting. De psalmberijming van 1773’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en Verlichting in Nederland
1650-1850,
209-226, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ´Evangelische gezangen´, in Het Gereformeerde Geheugen, protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000, George Harinck e..a red., Amsterdam 2009, 551-562

Roel A. Bosch, ‘Geordend bijbellezen in kerkelijk Nederland, het oecumenisch leesrooster van 1997 tot heden’, in Beter meer dan een… de bijbel in het Nederlands, Boxtel 2009, red. Ph. van Heusden.

R.A.Bosch, ‘Van psalmtekst naar lied, van vertaling naar berijming’, p.15-27 in Met Andere Woorden 31/3, themanummer Psalmen, sept. 2012, Nederlands
Bijbelgenootschap

Roel A. Bosch, Er zijn. Keltisch-christelijk geloven, Zoetermeer 2013

Roel Bosch, in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Den Haag/Zoetermeer 2013,
liedteksten 23c*, 62c, 131a, 153, 223, 299k, 821, 879, vertalingen p. 1317,
p.1336, p. 1337, p. 1415 (3), p. 1525, teksten p. 1375 (1), p. 1488 (1)

Roel Bosch, ‘Verlichte vriend van duisterlingen, Jan Scharp 1756-1828’, in Verlichting in Nederland 1650-1850, Vrede tussen Rede en Religie?, red. Jan Wim Buisman,
Nijmegen 2013

Roel A. Bosch, Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, de psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2014

Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Wild Goose Resource Group, Iona Community, vertaald door Roel Bosch, Utrecht 2018