GEBEDEN IN DE VIERING VAN ALLERHEILIGEN, EIJSDEN, NOVEMBER 2007

*

Trouwe God,

we bidden voor wie dit jaar gemerkt hebben hoe broos en kwetsbaar geluk kan zijn.

We leggen aan u voor:

de mensen die afscheid moesten nemen van iemand die hen na aan het hart lag;

hen die om moeten gaan met besef van eigen kwetsbare toekomst;

hen die een oud verlies heel schrijnend zijn gaan voelen.

We leggen aan u voor

de mensen die een geliefde langzaam zien wegglijden in een grote vergeetachtigheid;

hen die zelf het gevoel hebben dat ze het leven niet meer kunnen vasthouden;

hen die moe zijn, en denken dat ze de strijd maar gaan opgeven.

Geef hen vrede, liefde, warmte, mensen die hen nabij zijn, uw Geest die hen niet loslaat,

zo bidden, zo zingen wij:

*

Trouwe God,

we bidden voor uw kerk, uw lichaam op aarde, een huis van geluk,

een huis geplaagd door ziekte en zorg.

We leggen aan u voor:

al die geloofsgemeenschappen die niet weten hoe de weg naar morgen te vinden;

al die kerken die bedreigd worden door een vijandige samenleving,

die geen plek krijgen op plaatsen waar de markt regeert, of een exclusief ander geloof.

We leggen aan u voor:

al die gelovigen, twijfelenden, zoekenden, die weten dat het anders kan,

dat uw spiritualiteit de wereld vervullen kan,

dat uw liefde mensen op elkaars spoor zet,

dat uw beweging zich steeds een nieuwe weg baant.

Geef hen, geef ons moed en genade, plezier en vreugde in het gaan van de weg met u en elkaar.

Zo bidden, zo zingen wij:

*

Trouwe God,

we bidden voor uw wereld, uw schepping, die met zoveel verlies te maken heeft.

We leggen aan u voor:

al die plaatsen die uitgemergeld worden, bossen verwoest en niet herplant,

mijnen waar mensen in levensgevaar werken, aanslagen op de aarde,

water dat dood gaat van menselijk afval.

We leggen aan u voor:

allen die zich inzetten voor een wereld die verder kan,

die inzetten op duurzaamheid, die geloven in vrede en geluk,

die het gloria van uw goedheid niet vergeten.

Geef kracht en moed en humor, inspiratie en liefde

voor al die heel verschillende mensen die uw schepping ter harte nemen.

Met uw Geest, God, vernieuw het gelaat van de aarde.

Zo bidden, zo zingen wij: