Motto en teksten bij de adventsvespers in de NoorderLichtkerk, Zeist, 2011.

Plant onze wortels diep in de donkere aarde.
Mogen ze in stilte groeien,
ver uit het zicht
en hun voedsel vinden in ongekende lagen.

tekst van Jim Cotter, vertaald door Roel Bosch

Advent 1

Plant onze wortels

Trouwe God van mensen,plant onze wortels diep in de donkere aarde,
voed ons met uw trouw en liefde,
dat we dáár zijn waar we zijn,
en groeien
en reiken tot uw mateloze
vrede.

Advent 2

In stilte

In stilte, God, kan zoveel groeien.
Dat het geen wrok zal zijn, of angst, of haat,
maar toewijding en aandacht,
liefde, trouw.
Dat deze stilte ons de harten opent
en ons teruggeeft aan uw levensadem.
Dat deze stilte vol is van uw levend woord.

Advent 3

Ver uit het zicht

Hoe we ook turen, God,
we krijgen niets te zien.
Hoe moeilijker we doen, gefronste blikken,
hoe verder weg raakt wat ons blij kan maken.
Help ons de ogen sluiten en naar binnen kijken,
te luisteren naar wat geen oog ooit zag,
te zien naar wat geen oor ooit hoorde.
Blijf uit ons zicht, God, zodat wij op U wachten kunnen.

Advent 4

en hun voedsel vinden in ongekende lagen.

U kent de diepte van ons hart, o
God,de ongekende lagen waar de liefde
woont,
maar ook de angst, onzekerheid, de pijn.
We bidden: dat we durven nemen wat naar boven komt,vanuit de diepte van uw bron,en leven met het voedsel van uw
lieve Zoon.Wees onze voedingsgrond, wees
onze Zon.