Risky, gebeden met teksten bij de tijd. ‘Zegen, God , mijn
laptop’, is een voorbeeld. Tien jaar later ziet een laptop er heel anders uit.
Het mobieltje uit het volgende gebed is ook nog geen smartphone, lijkt me. Maar
toch aardig als voorbeeld van een gebed met een consistent taalgebruik: vanaf
de eerste regel komen er technische woorden voor, opladen, ionen, verbinding,
én vanaf de eerste regel wordt God genoemd, de tekst blijft een eenheid, voor
de een treffend beeld, de ander zal er niets mee hebben.

Nu ik de batterij van mijn
mobieltje oplaad bid ik
dat God mijn ziel oplaadt.
Laat de stroom van uw liefde
door me heengaan,
me helen, herstellen, vernieuwen.

Nu de ionen weer op de goede plaats terechtkomen bid ik
dat ik tot Jezus terugkeer.
Plug me in in uw aarde,
uw levensweg,
vol liefde, vergeving, waarheid.

Nu ik zit te wachten naast mijn mobieltje bid ik
om verbinding met u,
uw Geest in mijn gedachten.
Help me te luisteren naar uw liefde, uw signalen
diep van binnen.

Chris Polhill, in 50 Prayers from the Iona Community, Neil
Paynter, Glasgow 2012, vertaling Roel A. Bosch