8
april – 17 juni: 17 mei

‘The night is over and the days lies open before us, let us pray with
one heart and mind’,
zo openen de Matins,
het morgengebed in de kerk van Saint Mary. Een vaste tekst, 365 dagen van het jaar
hetzelfde. Ook nu, Hemelvaartsdag, is dit de start. Ook al gaat daarna alles
wat anders dan anders, een Psalm extra, en bij de opvolgende communieviering
een gezongen gloria,. Aan het ontbijt komen we er op terug. De meeste gasten
zijn wel brits, maar komen uit andere tradities. Methodist, Baptist,
Pentecostal. Maar die zin uit de matins, die vinden ze allemaal mooi. Wat ga
jij doen, vandaag? ‘De dag ligt open voor
ons.

De leider van de Community zucht. Ja, geldt dat ook als je zeven en een half
ding in je agenda hebt staan? Niets open… Hoewel, doorpratend: één van die
zeven dingen is een gesprek met een van zijn tafelgenoten. Dat gesprek ligt
toch open, dat kan toch groeien tot een ontmoeting op zoveel manieren? Als het
nu eens zou lukken om zelfs de dichtgetimmerde afspraken te zien als open
vensters?
Eigenlijk is dat het wel zo’n beetje waar mijn stilstaan op Iona en Holy Island
over gaat. Hoe slagen we er in om de onontkoombaar doortikkende tijd te zien
als open ruimte? Ruimte om zelf te groeien, zelfs als er sprake is van krimp.
Ruimte voor ontmoeting, zelfs als het lastig is om begrepen te worden of begrip
op te brengen. Ruimte voor de Geest van de andere kant, als ademloosheid
dreigt, als de wind is stilgevallen.
Zo bekeken is: ‘de dag ligt open voor ons’ ook een lichaamshouding. In de kerk
wordt die zin staand uitgesproken. Je kunt stevig staan; en tegelijk elk moment
in beweging komen. Misschien zelfs, op zo’n Hemelvaartsdag als deze, je hoofd
in de wolken steken.

Als je daarna weer landt, val je in Psalm 115. Cotter hertaalt:

Hun goden zijn zilver en goud.


De goden van geld regeren ons land,

ze hebben ogen maar zien de arme niet,

oren maar horen de kreten van pijn niet.

Ze zijn dood voor uw liefde, prijzen kunnen ze niet –

houd ons in leven, God.

Of, anders gezegd: houd de dag voor ons open.

.

raam in het koor van St Mary, Holy Island

10 weken studieverlof: de betekenis van keltisch-christelijke spiritualiteit
voor de christelijke gemeente nu en morgen. Een regelmatig verslag. Aan het
slot steeds aandacht voor de Psalm die ik vandaag las, in de versies van Huub
Oosterhuis, 150 psalmen vrij, en soms ook Jim Cotter,
Out of the Silence
into the Silence, of de voorloper
daarvan,
Towards the City, A version of Psalms 101-150.