Vanochtend de laatste dienst voor de vakantie, in de
NoorderLicht. Psalm 23, de maaltijdscène van As it is in heaven, en natuurlijk Jezus met de mensen om zich heen
in het groene gras, zoals Marcus dat met oog voor detail vermeldt. Ik luister
nog eens terug, via de site van de Noorderlicht. Het blijft een eenvoudige
weergave, gecomprimeerd tot eenvoudig databestanden – maar toch hoor je in de gemeentezang
de betrokkenheid weer terug. Mooi, om rust en stilte te kunnen delen. ‘Rust een
weinig’, dat kan ook samen.

In de preek citeerde ik de ‘voetregel’ die in het psalmboek
van Jim Cotter onder elke bladzij staat. Bij elke psalm opnieuw, bij de
vrolijke en de donkere, in psalmen heen en weer geslingerd tussenhoop en vrees
en psalmen vol overgave, elke keer weer plaatst deze hertaler de woorden erbij:

we breathe these words out of the Silence
within us, into the Silence beyond us ,
in the Spirit that stirs amongst us the
kaleidoscope of Jesus.

We ademen deze woorden vanuit de stilte in ons, de stilte
die ons te boven gaat tegemoet,
in de geest die onder ons de caleidoscoop van Jezus in
beweging brengt.

Die caleidoscoop, die koker vol verrassende kleuren, soms
los te zien, soms over elkaar heen vallend, is voor Cotter de manier om de
psalmen te ‘vatten’. Goed, om dat te weten, te delen.