Ik sta op, Heer, de dag ligt open voor me.
Dank U, dat U me vannacht bewaard hebt.
Geef me kracht en wijsheid om te leven als uw kind vandaag.
En als ik opzie tegen weer een dag, alleen,
laat uw licht me dan opgaan.
Dat ik een mens tegenkom met wie ik kan delen,
dat ik een mens ben met wie een ander kan delen.
Sterk me, God, en zegen me met uw morgenrood,
in Jezus Christus de Heer. Amen.

geschreven na een aantal bezoeken aan mensen die in het afgelopen jaar hun naaste verloren. Met dat mooie woord uit Psalm 57 in het achterhoofd:
Het morgenrood zing ik wakker.
Soms ook moet het morgenrood mij wakker zingen.