herplaatsing van 12 May 2008

In 1973 verscheen het Liedboek voor de Kerken, een schat aan
liederen. Nu, bijna 40 jaar later, wordt het hoog tijd voor een nieuw boek:
verbreding, bijvoorbeeld door opname van andere soorten
muziek en tekst,
verandering, bijvoorbeeld door liederen te laten vallen die
zelden of nooit gezongen worden,
vernieuwing, bijvoorbeeld door uit eigen land en uit de wereldkerk liederen op te nemen.

Acht werkgroepen gaan aan het werk. Zelf ben ik voorzitter
van Werkgroep 1, Psalmen. Een mooie taak: naast de 150 Psalmen uit het Liedboek andere versies van Psalmen uit te kiezen. Kortere acclamaties
bijvoorbeeld – losse verzen die na een lezing of een gebed kunnen klinken -,
onberijmde psalmen, psalmen met een refrein, met een andere stijl van muziek.

Naast deze werkgroep zijn er nog zeven andere voorzien,
waaronder die van kinder-, jeugd- en tienerliederen, liederen uit het
buitenland, liturgische gezangen.

We hopen in twee jaar hard werken een eind te komen, zodat
in 2012 het boek kan worden ingevoerd. Blijf op de hoogte via www.kerklied.net
!

Voor mij is dit wel een bijzondere gebeurtenis. Ooit
schreef ik als kerkhistoricus en hymnoloog een boek over de totstandkoming van
de nieuwe psalmberijming van 1773 en de Evangelische Gezangen, een bundel uit
1806. De vele beslissingen die toen genomen zijn, vaak impliciet, zonder dat de
betrokkenen het doorhadden, kom ik nu in mijn eigen agenda weer tegen. Hoe dan
ook worden een paar fouten van toen niet gemaakt. Bij elke stap in het proces
zijn musici, Neerlandici net zo zeer betrokken als dominees en andere
theologen, heel anders dan toen. En verder is het zicht op de functie van
kerkmuziek een stuk opgeklaard. Het wordt vast een mooi boek! –

naschrift november 2012 – uiteindelijk wordt het 25 mei 2013. Dat valt niet tegen, voor zo’n project!
meer op http://www.liedboek.nl/