In het
begin, God,

vormde
u mijn ziel

en
zette haar schering vast.

U
vormde mijn lichaam en blies het de adem in.

Vernieuw
me

naar
het beeld van uw liefde.

Grote
God, schenk me uw licht.

Grote
God, schenk me uw genade.

Grote
God, schenk me uw vreugde

en laat
me zuiver zijn, gewassen

in het
bad van uw heelheid.

Carmina
Gadelica, vert. Roel Bosch

Voor in de viering van a.s. zondag, in de stijl van Iona, met als thema ‘Maak heel wat is gebroken’. Een van de opties in de vrije ruimte is het vinden van de tekst die je mee kunt nemen. Mooi, zoveel langs te zien komen. Dit is een van de vijftien.