Op het journaal, maandagavond, waren beelden van de
afgebrande kerk in het Egyptische Minya. Er klonk ook een kerklied. De melodie
kwam bekend voor, maar hoe zat het met de tekst? De oude melodie, ‘Ellacombe’,
werd hier gebruikt bij een tekst die gebaseerd is op Psalm 87. Ach Heer, uw
volk, uw schapen zijn in nood!

Dominee Willem J. de Wit werkt in Egypte, op een seminarie,
en kent de situatie daar goed. Hij schreef een blog bij de tekst zoals wij die kennen: ‘God roept ons, broeders,
tot de daad.’
Ieder kan zich daar in herkennen: de politie en het leger, de
gemeente, maar ook de moslimbroeders. Misschien is het beter om het lied te
zingen met een andere tekst, dichter bij de Psalm 87 zoals in die uitgebrande kerk.

Hij maakte die zelf:

1. Heer, hoor ons,
zie ons in gevaar,
het wordt ons
steeds verteld:
moord hier en vuur
en aanslag daar,
en overal geweld.
Men jaagt ons op
tot in de dood,
als schapen voor
de slacht.
Zwijgt u, o Heer,
in onze nood,
slaapt u in onze
nacht?

2. Ontwaak, sta op
en help ons, Heer,
uw naam staat op
het spel,
denk aan uw
vriendschap, trouw en eer,
sta op en red ons
snel.
Heer, hoor toch,
naast U op de troon,
daar klinkt een
stem die pleit,
het is Uw eigen,
lieve Zoon,
Hij weet wat uw
volk lijdt.

3. Uw stem spreekt
tot ons in ons hart,
van liefde die
niet wijkt
voor vuur of
vrees, of macht of smart,
die door de dood
heen blijkt.
Uw liefde houdt om
ons de wacht,
de boze wint het
niet.
Wij zingen in de
donkere nacht
een
overwinningslied.

tekst
W.J. de Wit, mel. Ellacombe, LvdK 474

Op zondag 25 augustus, rond de dienst van gebeden, sluiten
we ons in de NoorderLichtkerk bij deze tekst aan, en zingen een of twee strofen.