Psalm 105,1-7

6 u, kinderen van zijn
dienaar Abraham,

u, kinderen van Jakob
die Hij verkoos.

Liever was ik geen kind meer van die grote namen.
Liever had ik alleen maar met mijzelf van doen.
Maar toch kom ik niet van ze los.
Ze komen met me mee,
ik leef hen na, zelfs als ik loslaat wat ik van hen kreeg.
God, help me dan het beste maar te maken
van al mijn kind-zijn.
Dat ik groei en groot word door een kind te durven zijn.

tekst bij de Psalm voor zondag 31 augustus. Zie ook
facebookpagina Raad van kerken in Nederland.