Van
onderbouw tot bovenbouw, kinderen van 4 tot 12 jaar oud,
allemaal
hebben ze hun gebedsintenties.
In de
scholendienst van 15 februari, over Geloof, hoop en LIEFDE kwamen die samen in
deze twee gebeden. Voor sommigen het hoogtepunt van de dienst, daarom graag
gedeeld.

Kyriegebed,
bij de zeven kaarsen

voor mensen
die alleen zijn, en verdrietig
voor mensen die
ziek zijn en de moed verliezen
voor
kinderen en grote mensen die bang zijn omdat er oorlog is
voor
kinderen en grote mensen die arm zijn, en geen schoon water hebben
voor
onszelf, en waar we zelf verdriet om hebben
voor wie
andere mensen helpt en een licht aansteekt in het donker
voor
iedereen die blijft vertellen en zingen van uw liefde

Dankgebed en
voorbede

Trouwe God,
we danken U
voor licht in ons leven, voor mooie muziek, voor mensen die vrolijk zijn,

voor vaders
en moeders, opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen, neefjes en nichtjes,
voor vrienden en vriendinnen, voor liefde die sterker is dan tegenslag,
voor de
liefde van verliefdheid en voor de liefde van trouw en voor de liefde van
geloof en hoop.

Vanuit onze
dank willen we U bidden:
voor familieleden
ver weg, op reis, op vredesmissie, aan het werk.

voor de pijn
die we kunnen voelen, omdat we mensen missen die gestorven zijn.
voor oma’s
en opa’s die zorg hebben, die niet zo goed meer lopen, die vergeten wie we
zijn.
we bidden
voor vaders en moeders, dat ze er voor hun kinderen kunnen zijn,
en niet door
ziekte gestopt worden, of door ruzie.
en we bidden
voor de dieren die we missen, en de kat die nu op de boerderij is.

We danken
voor eten en drinken, en dat we huizen hebben met goede wc’s,
en naar de
dokter kunnen als het nodig is.
Vanuit onze
dank willen we U bidden:

voor mensen
die ziek zijn en pijn hebben, dat ze hulp krijgen, en troost.
voor de
kinderen uit de klas die ziek zijn, soms best erg, en voor een juf die niet
meer kan werken.
er zijn
zoveel ziekten, God, hoe moet dat nu?
help ons om
om te gaan met al dat grote en kleine gedoe,
wratten en
jeuk en kanker en griep en vogelgriep en iets met hart of hoofd.
voor de
mensen die Ebola hebben, of door die ziekte alleen zijn achtergebleven,
en voor
iedereen die daar wil helpen, ook al is het gevaarlijk.
en we bidden
zeker ook voor wie niet goed in z’n vel zit,
zich alleen
voelt, ongelukkig, onbegrepen – om begrip, een vriend, een oor dat luistert.

We danken
voor vrede, en dat de straatlantaarns het doen ’s nachts,

en dat we
veilig kunnen wonen, en dat er betrouwbare politie is en brandweer.
Vanuit onze
dank willen we U bidden
voor de
kinderen en grote mensen die in schuilkelders moeten slapen,
voor de
mensen in Moldavië, en in Syrië en Irak, en voor de vluchtelingen overal.
voor wie
zich inzetten tegen milieuvervuiling en plastic in de oceaan.
En dat
mensen geduld met elkaar hebben, en aardig zijn voor elkaar,
en alleen
maar wóórden gebruiken als ze het niet eens zijn,
en geen
geweld en geen aanslagen meer, en geen oorlog.
dat niemand
te arm is of te rijk, maar dat we kunnen leven in vrede.

We danken U
voor Jezus, de goede herder, die ons wil kennen,
die bij ons
wil zijn,
die laat
zien wat liefde kan verdragen.
Help ons om
ons leven te richten op hem,
zodat we
beter weten wat écht belangrijk is –
geloof, hoop
en liefde. En dat we dat in uw naam kunnen delen.