Statements, verklaringen, regenboogvlaggen… Ik merk dat ik stil word, en zoek wat ik in huis heb.*
Hier een gebedstekst, uit ‘Vieren met teksten van de Wild Goose Secource Group’, de uitgever van de Iona Community.
Zaterdag wordt de vertaling gepresenteerd. Deze tekst (uit Morgengebed E, ‘Ja, jullie, geschapen door God’) sluit wel aan, denk ik.

Gebeden voor anderen en onszelf

Om de heelheid
van het lichaam bidden we:
om een
heilig heel worden
dat de pijn
aanraakt en de oorzaak van de pijn,
om een heel worden
dat leidt
tot een nieuwe liefde voor het lichaam,
een nieuwe
aandacht voor het lichaam;
en ook, daar
waar het leven ten einde loopt,
om het heel worden
in de aanraking van de dood.
(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

Om de
heelheid van de geest van mensen, bidden wij,
om een
heilig heel worden,
waarin
herinneringen en verwarde gedachten
er mogen
zijn,
waarin
misbruik en angst,
depressie en
dementie,
het stigma
en het leed van een gestoorde geest
niet worden
ontkend.
En dat ook daar
waar mensen door geloof beschadigd zijn,
geloof weer
helen mag.

(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

Om de
heelheid van relaties bidden we:
om een
heilig heel worden
dat het niet
maar neemt zoals het komt, alles goed en aardig,
maar dat wegen opent.
Om het
herstel van liefde
die gekrenkt
en gebroken is.
Om de
omhelzing die mensen verbindt,
zodat
woorden als ‘normaal’ en ‘afwijkend’ wegvallen.
Om de
koestering van hen die gekrenkt zijn,
hun liefde
ondermijnd door bedrog.
(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

Om de
heelheid van onze wereld bidden we:
om een
heilig heel worden,
om het
neerhalen van wrede barrières
en het
bouwen van bruggen naar vrede;
om een eind
aan uitbuiting van de aarde
en de groei
van eerbied voor onze planeet;
dat de
overvloed van deze wereld ten goede komt aan allen.
(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

* Na de publicatie van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, 4 januari 2019.