GEBEDEN VAN BETROKKENHEID
Laten we bidden:
dat het niet lang duurt, God,
dat het niet lang duurt
voordat de wereld waar we om bidden
en de wereld waarin we leven
één zijn.

Dat
het niet lang duurt, God!

En om
de komst van die dag te bespoedigen,

laat
profeten opstaan

die
ons helpen om beter te kijken.

Laat
profeten opstaan

die
ons altruïsme groter maken

en
onze begeerte kleiner.

Laat
profeten opstaan

die
ons laten merken dat u geen favoriet ras hebt,

en dat
de hemel geen favoriete taal kent.

Laat
profeten opstaan

die de
kloof dichten waar zovelen in vallen.

Laat
profeten opstaan

die
vandaag de waarden en waarheden helder maken

waar
Jezus in zijn tijd over sprak,

en die
spreken met de moed en het vuur van hen

die de
komst van de Heer met eigen ogen gezien hebben.

En als u die
profeten niet laat opstaan,

laat dan in
ons opstaan

die heilige
rusteloosheid

om uw werk
te doen

en uw mensen
te redden,

in
Jezus’ naam. Amen.

P. 36, Morgengebed C, ‘in het begin’, in Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Utrecht 2018.