‘We
bidden dat uiteindelijk niet de haat van de dader herinnerd wordt, maar de vastberaden
kracht van de verbondenheid en de liefde van mensen, geschapen naar het beeld
van God.’

Na de aanslagen op moskeeën in Christchurch reageerden overal in
de wereld mensen en groepen. In Zeist betoonde de burgemeester steun aan de islamitische
inwoners.
Vanuit kerk en geloofsgroepen kwamen deze reacties:

Aan onze plaatsgenoten

Het platform voor levensbeschouwingen en religie en de Raad van
Kerken Zeist spreekt zijn diepe medeleven uit met de moslimgemeenschappen in
Zeist en in de wereld.

Wij voelen ons diep geraakt door de gewelddadige terreur aanslag
in Christchurch op medemensen die in vrede bijeen waren gekomen.

Wij leven intens mee met de families van de getroffenen.

Deze terreuraanslag is een aanval op ons allen, op onze
menselijkheid, de vrijheid om te mogen zijn en vrede voor allen.

Wij spreken de diepe wens uit met elkaar te blijven zoeken naar
wegen van vrede in solidariteit en menslievendheid met allen.

Ellen de Boom

De samenroeper van het netwerk
van voorgangers en pastores Zeist,
ds Roel Bosch, stuurde deze boodschap naar de moskeeverenigingen:

Aan onze plaatsgenoten,

de leden van de Marokkaanse en de Turkse Moskee in Zeist,
en alle anderen, islamiet of anders, die zich door de aanslag in Christchurch
geraakt voelen.

De daad van terreur, uitgevoerd in Christchurch, is te groot om in één
keer te begrijpen. Onbegrijpelijk hoe een mens kan vergeten dat ook die andere
mens, op wie hij het wapen richt, een naam heeft, een familie, een leven.
Hetzelfde rode bloed als hij, dezelfde levensadem.

Op deze dag van schrik, rouw, boosheid, angst en diep verdriet laat ik
u graag weten dat ook onder christenen en kerken in Zeist aandacht uitgaat naar
uw gemeenschap. In vele diensten aanstaande zondag zal ook voorbede voor u
klinken.

Net als in Nederland wonen in Nieuw-Zeeland mensen die uit
verschillende werelddelen afkomstig zijn. Ze kwamen uit Azië, Afrika,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en nog vele plaatsen meer. Met
verschillende godsdiensten, of zonder godsdienst, maar in vrede samenwonend.
Ook in Christchurch, waar ze elkaar steunden, toen jaren geleden een grote
aardbeving schade aanrichtte en de kerk instortte.

De premier van Nieuw-Zeeland zei over de biddende mensen die vermoord
zijn: ‘They are us’, ‘zij zijn wij’. Zo voelen wij ons ook verbonden met uw
gemeenschap. We wensen u sterkte in de tijd die komt.

‘De liefde drijft de angst uit’, zegt de apostel Johannes. We bidden
dat uiteindelijk niet de haat van de dader herinnerd wordt, maar de vastberaden
kracht van de verbondenheid en de liefde van mensen, geschapen naar het beeld
van God.

ds Roel Bosch, voorganger van de NoorderLichtgemeente,

samenroeper van het netwerk van voorgangers en pastores Zeist