Nieuwjaarsmorgen 2020, morgengebed in de NoorderLichtkerk. We lezen verder in Prediker. Een deel van hoofdstuk 4. Het kon zomaar gaan over iets dat we gisteren zagen gebeuren.

Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude dwaze
​koning​ die zijn oren sluit voor goede raad. Er was een jongen die
gevangenzat, maar vrijkwam om een oude ​koning​ op te volgen. En dat terwijl
hij in diens rijk als een onbeduidend iemand was geboren. Ik zag dat iedereen
hem volgde. Al het volk onder de zon liep die jongen achterna die in opstand
kwam tegen de oude ​koning. Er kwam geen einde aan de stoet van zijn
bewonderaars. Maar later zal er niemand zijn die nog een goed woord voor hem overheeft.
Je ziet, ook dit is niets dan lucht en najagen van wind.

We vroegen ons af waar we die jongen, dat meisje, dit jaar zagen.
Verontruste koningen en presidenten zagen we in elk geval wel.
We luisterden naar de lofzang van Zacharias, over dat licht dat opgaat en onstuitbaar is, en sommige mensen zich ongemakkelijk laat voelen. We eindigden zo:

Beter een wijze jongen die in de kraamtijd in een voerbak lag dan een
oude dwaze ​koning​ die zijn oren sluit voor goede raad. Er was een jongen die
boos werd aangekeken, door machthebbers gehaat, door religieuze leiders
geminacht, gevreesd als de concurrent voor koningen en bazen. En dat terwijl
hij als een onbeduidend iemand was geboren. Ik zag dat iedereen hem volgde. Al
het volk onder de zon liep die jongen achterna die zo anders was dan oude
​koningen en bevoorrechte geleerden. Er kwam geen einde aan de stoet van zijn
bewonderaars. Maar de lijn brak af – er kwam een dag dat niemand nog een goed
woord over hem durfde te zeggen. Je ziet, ook dit is niets dan lucht en najagen
van wind.

En toch: deze jongen uit de voerbak , hij stond op

– en achter de rug van allen die hem negeerden begon zijn rijk.
Een rijk van lucht en ruimte,
van de wind van de Geest
en de kracht van de Zon van Gods liefde.
Een rijk, leeg van grote woorden en machtsvertoon,
gevuld met de kracht van de eenvoud,
de liefde, het geloof en de hoop.

 

Zonsopgang boven Zeist, 31-12-2019
Zonsopgang boven Zeist, 31-12-2019