God, u die ons uitdaagt, die ons verontrust,
help ons de voet dwars te zetten
alles dat dood en verderft zaait
in ons leven, in onze gemeenschap, in onze wereld.
Dat we nooit het zicht verliezen
op de kans tot verandering,
dat we steeds opnieuw verrast worden
door mensen die geloven in elkaar.

Gebed van de leiders van de Iona Community, 19 maart 2020.

Na een verbouwing van jaren zou dit voorjaar Iona Abbey weer open gaan. Gasten zouden weer komen, de vieringen weer opbloeien. In plaats daarvan zijn tot begin juli alle boekingen gecanceld en gaan vrijwilligers weer terug naar waar ze vandaan kwamen.
Vanuit de NoorderLichtgemeente hoopt een groep van 16 naar Iona te gaan, eind augustus. We wachten af, in verbondenheid. Kan het doorgaan?

‘Gathered and scattered, God is with us’, ‘Of we nu bij elkaar zijn, of her en der verspreid, uiteengejaagd, God is bij ons’, is een van de motto’s van de Iona Community. Deze dagen geldt dat zelfs van een gewone wijkgemeente, met mensen elk in hun eigen huis. En wat ook geldt: ‘steeds opnieuw verrast!’