Blog Image

Roel Bosch

Over dit blog

Beschouwingen en teksten, columns en artikelen.
Vrij gebruik in context waar de teksten tot hun recht komen, met auteursvermelding.

Vuur, water, aarde, lucht

Teksten Posted on zo, april 12, 2020 15:02:10

Paaswake 2020. Teksten en beelden speelden met elkaar. Hier nog een keer samengevoegd, voor wie daar nog eens naar wil kijken.
Teksten: Roel Bosch,
beelden: Marleen B. Berg

(Bij het aansteken van de Paaskaars)
We zegenen U, God, om het vuur…
Wij zegenen u, God, om het vuur dat ons verwarmt in de kilte van de nacht,
dat licht geeft waar alles donker is,
dat ons aanstoot, ons op weg zet,
uw leven tegemoet.

(bij de doopvont)
We zegenen U, God, om het water…
Wij zegenen u, God, om het water dat onze dorst lest,
dat het stof van de dag wegspoelt en ons lijf reinigt,
dat laat groenen en groeien,
zodat we ranken kunnen zijn, die u tegemoet leven.

(bij de tafel)
We zegenen U, God, om de aarde…
Wij zegenen u, God, om de aarde die ons draagt,
het stof waaruit we gevormd zijn,
de bodem waaruit ons graan groeit,
de druiven, het groen dat ons voedt,
zodat we kunnen opstaan, leven als kinderen van u.

(bij zending en zegen)
We zegenen U, God, om de wind, de Geest…
Wij zegenen u, God, om de wind die waait waarheen hij wilt,
die adem geeft en ideeën,
die ons uitdaagt tegen de wind in te gaan, en te geloven dat het kan:
leven, beademd door uw heilige Geest.

En hier de voorbeden die daar bij aansloten:
U bidden we:
om vuur, om licht voor wie leeft in de schemer van een eindeloze nacht,
om vuur, om warmte, voor wie het koud heeft en zichzelf niet kan verwarmen,
om warmte, om gloed, voor ieder die aanstekelijk wil leven, en deelt uit uw liefde.
Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.

U bidden we:
om de kracht van het zuivere water, voor wie zich besmet en zondig voelt,
om de liefde van het zachte water, voor wie hard en afgesloten is,
om de onontkoombaarheid van de stroom van uw liefde, voor wie zelf niet op weg durft te gaan.

U bidden we:
om de draagkracht van uw aarde, voor wie zich amper thuis durft voelen hier,
om de voedingskracht van uw aarde, voor wie honger heeft naar het goede, het ware, het schone,
om de mededeelzaamheid van uw aarde, voor wie gebrek lijdt, honger, naar lichaam , naar ziel.

U bidden we:
om lucht, om wind, om adem
om de ruimte om mens te zijn, waar we ook zijn
hoe onze gezondheid ook is, hoe onze toekomst er ook uitziet,
dat we mogen weten dat uw Geest, uw adem, uw wind ons draagt
tot in het huis waar U Één bent, God alles in allen.

U bent geprezen in deze nacht van alle nachten,
U danken we voor uw Zoon, opgestaan voor ons,
U danken we voor elkaar, verbonden, ook al zijn we apart,
zegen ons, zodat we tot zegen zijn.Aanskou die See

Teksten Posted on zo, april 12, 2020 14:24:32

Paaswake 2020,
een vrijwel lege kerk. In maart zaten we nog middenin gesprekken met elkaar over ‘groen geloven’; en nu is alles stilgevallen. Opeens klinken veel woorden anders. De Paaswake, de nacht van het begin van het leven, met teksten over schepping, bevrijding, herschepping, gaat ruiken naar de pijn van een aarde die lijdt aan ziekte.
Ik kies ervoor om, net als eerder al eens, aandacht te geven aan de vier elementen, als de wereld waarin de opstanding van Christus gestalte krijgt. Voor bijbelkenners: met een knipoog naar de brief aan de Kolossenzen.
‘In deze nacht bedenken we meer dan ooit hoe bijzonder het is op deze aarde te leven.’
Vanuit die gedachte klonken ook bijzondere gedichten. Antje Krog schreef ze, in haar ‘Broze aarde’, Margaret Meijvogel sprak ze uit. Hier vind u ze ook zwart op wit, in het Afrikaans en in het Nederlands.

O Son, O Moederster –
ruim skil van helium-verbranding
kernkrag inferno, kolossale reusin
pulserend as traag kloppende hart in u gasmantel:
u tril. U beef. U loei sonwind en gas.
U setel die sentrum.

O Zon, o Moederster –
ruime schil van heliumverbranding,
kernkracht-inferno, kolossale reuzin,
pulserend als een traag kloppend hart in uw gasmantel:
U trilt. U beeft. U loeit zonnewind en gas.
Uw zetel het middelpunt.

O Aarde, O Waterplaneet –
kastyblou-bonsend in ligte vingerafdrukke van wasem.
O prille Planeet uit tumultueuse begintye
titaniese skroot tref U in die flanke,
en bring water, bring bakterieë…
U maak suurstof met groen groen Alge.

O Aarde, O Waterplaneet –
gekastijd-blauw-bonzend in lichte vingerafdrukken van wasem.
O prille Planeet uit tumultueuze begintijden
titanisch schroot treft in de flanken,
en brengt water, brengt bacterieën…
U maakt zuurstof met groen-groene Algen.

uit: Hosanna, Sol, Luna, Terra, p 10, 11
Aanskou die See
o die geruis van die metaalglinsterende see ver uit oor die baai
waar die eerste deining ‘n moedswil word
‘n golf uit die wiegende gestreepte water
rys op – deurskynend en glasdun groen – pralend
fynsproeiend na agter en juwelig van inbors

dan gee sy haar terughouendheid prys
sy stort! in ekstase snak sy vooroor
bars uiteen met opkralende spattende skuim
– sissende diftonge skiet sy na die wydope strand

o skulpskroot bruis om ons enkels
waar ons stukke plastiek optel.

Aanschouw de Zee
o het geruis van de metaalglinsterende zee ver over de baai
waar de eerste deining iets dartels heeft
een golf uit het wiegende gestreepte water
rijst op – doorschijnend en glasdus groen – pralend
fijnsproeiend naar achter en juwelig van inborst

dan geeft ze haar terughoudendhied prijs
ze stort neer! in extase klapt ze voorover
barst uiteen met opkralend spattend schuim
– sissende diftongen schiet ze naar het weidse strand

o schelpengruis bruist om onze enkels
waar we stukken plastic oprapen.

uit: Agni Terrae, p. 38, 39

Broze aarde, Antjie Krog, Uitgeverij Podium,
Nederlandse vertaling Robert Dorsman en Jan van der Haar