Daar gaat ze, Ruth, vreemdeling, vluchteling.
Daar gaat ze, zoals Jozef ver van huis, verschoppeling, verloren broer.
Daar gaat ze, zoals Tamar, vrouw waar mannen bang van werden.
Daar gaat ze, Ruth.
Zoals haar kleinzoon, David, op de vlucht voor de man die hij wilde helpen.
Daar gaat ze, Ruth, zoals ooit, veel later, achterkleinzoon Jezus.
Wie kent haar, wie kent hem, hun hart, hun liefde,
hun pijn, hun nood?
Waar is de plaats waar ze hun hoofd kunnen neerleggen,
waar de stoel waar ze de nacht mogen doorbrengen?
Daar gaan ze, vluchtelingen? Of zijn ze vleugelingen, omgeven door de vleugels van de Eeuwige?
Zou Zij hen gezien hebben, en opnieuw geboren laten worden?
(t. Roel Bosch)

Aan het slot van de overdenking, woorden bij Ruth 3:
Zes maten gerst, de laatste moet nog komen.
Een man, een vrouw, de nacht,
de tederheid, de zorg,
ook: de voorzichtigheid.
Met op de achtergrond de grote regelaar,
de schoonmoeder, de verre bloedverwant,
de vrouw die mensen samenbindt,
die ziet en weet hoe je het lot een handje helpt.
De gerst gaat in de doek.
Kon die nog meer niet houden?
Was dit wat hij nog missen kon, na deze oogst?
Of is het wachten op de zevende,
die avond dat in huis de vrouw het licht ontsteekt?
(t. Roel Bosch, uit De Eerste Dag)

Gebed:
Trouwe God
Wij bidden u samen met Naomi, die haar land verliet om brood te vinden en terugkeerde om haar toekomst.
Wees met de mensen die op de vlucht zijn voor de rampen die hun leven bedreigen. Leid hen naar een veilige plek waar zij kunnen schuilen en op adem kunnen komen. Breng hen met mensen samen die hun deuren en harten openen.
En schenk hun kracht, om in de toekomst te blijven geloven ondanks alle tegenslagen en verliezen, die zij lijden. Daarom bidden en zingen wij:

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar

Liefdevolle God
Wij bidden u samen met Ruth, die haar medemens niet in de steek liet en een nieuw thuis vond in de vreemde.
Wees met de mensen die zich ontheemd voelen in een wereld die niet meer de hunne lijkt. Leer hun vertrouwen op U die dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Verbind hen met naasten die hen liefdevol vasthouden in dit leven.
En geef hun hoop, die op zoek gaat naar nieuwe wegen en veilige paden naar de toekomst die u ons wilt schenken in tijd en eeuwigheid. Daarom bidden en zingen wij:

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar

Heilige God
Wij bidden u samen met Boaz, die zich liet raken door de nood van zijn naaste en die een metgezel vond waarmee hij zijn leven kon delen.
Wees met de mensen met macht en invloed, dat zijn hun mogelijkheden gebruiken om goed te doen. Open hun ogen voor wat anderen te kort komen en laat hen ontdekken wat zij zelf ontberen. Laat de wil onder ons aanwezig te zijn, om het een met het andere te verbinden.
En laat u kennen onder ons als de God die ons met elkaar verbindt en voor wie ieder leven heilig is. Breng ons samen in uw naam. Daarom bidden en zingen wij:

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar
(t. Stefan Bernard)