Living faithfully in the time of creation, zo heet de uitgave die Kathy Calloway & Katharine Preston verzorgden ter gelegenheid van Climate Conference 2021, Glasgow. Schrijvers uit vier werelddelen delen hierin hun gedachten, hun waarnemingen, hun gebeden, hun boosheid – en tekenen van hoop en geloof en geduld. In komende weken zal ik daaruit delen via dit blog, als aanloop naar de week van de duurzaamheid.

De oorspronkelijke titel verwijst naar de ’time of creation’, in de moderne liturgische kalender een periode in de herfst waarin over ‘schepping’ wordt gesproken. Ik gaf er een eigen toevoeging bij. Het woord ‘schepping’ klinkt jammer genoeg te vaak romantisch, ‘kijk eens wat mooi’. Er is ook ‘ontschepping’, aarde die gesteriliseerd wordt, levenloos gemaakt, grote gebieden in de wereld die te nat of te heet worden om nog het leven te herbergen dat er hiervoor op voorkwam. Na ontschepping volgt, hopelijk, herschepping. Niet alleen als een nieuwe kans voor een gebroken hart, maar ook als nieuwe grond van leven.

Wild Goose Publications. Als boek of PDF te bestellen via www.ionabooks.com .

God van heel de schepping
en van alles wat geschapen is,
vandaag bidden we voor wie vrede schept,
voor wie gerechtigheid najaagt,
voor de mensen van goede wil die zo veel riskeren,
voor wie staan op scheidingslijnen en daar de verbinding nastreven.
We bidden voor wie geliefden verloren aan het geweld.
We zoeken naar veiligheid, menswaardigheid voor allen.
We bidden om de moed samen door te gaan en verder te komen,
om een wereld vol recht, vol vrede, met ruimte voor ieder.
Liefhebbende God, zo bidden we:

God van de hele schepping,
we danken Je voor onderlinge afspraken die het klimaat willen behoeden.
We noemen de akkoorden van Parijs 2015, en Glasgow 2021.
We bidden voor wie die waar willen maken.
Dat hun inspanningen vrucht zullen dragen.
Liefhebbende God, zo bidden we:

God van de hele schepping,
we denken aan hen die zo ver afstaan van macht en invloed.
We bidden
voor wie kwetsbaar zijn voor overstroming en droogte, voor wind en weer,
voor wie kwetsbaar zijn voor de macht van marktprijzen en economie,
voor wie roepen om hulp in tijden van wanhoop.
Liefhebbende God, zo bidden we:

Dat we allen geïnspireerd zijn door het Woord dat alles nieuw maakt,
om woorden te spreken die waar zijn,
die echt zijn,
die waarde verlenen en aandacht geven,
woorden van vrede,
woorden van leven,
in de naam van het Woord dat mens is geworden,
een mens van vlees en bloed.
Amen.
– Kathy Galloway –Living faithfully in the time of creation, p 122, 123