Maar tot de goden in
dit land,
de machten die ik
vereerd heb, zeg ik:
‘Wie u volgt , wacht
veel verdriet.’

Psalm 16,3.4

Trouwe God van mensen,
Als we terugkijken weten we wel,
wat we beter niet hadden kunnen doen,
waar we beter niet op hadden kunnen vertrouwen.
Dat geld niet gelukkig maakt.
Dat succes naar het hoofd kan stijgen.

Maar nu zitten we hier, en we moeten verder.
Help ons achter ons te laten waar we niets meer aan kunnen
doen,
en te zien wat op ons af komt, licht en liefde,
leven en geluk.

Help ons om te dragen wat bij ons hoort.
pijn, verdriet, onvervuld verlangen.
Help ons om te delen wat we hebben,
en het vertrouwen te hervinden in U die mensen nabij bent,
die ons een land gunt waar het goed wonen is.

Wijst U ons de weg naar het leven.