Blog Image

Roel Bosch

Over dit blog

Beschouwingen en teksten, columns en artikelen.
Vrij gebruik in context waar de teksten tot hun recht komen, met auteursvermelding.

Wij geloven – Pinkstercredo

Teksten Posted on zo, juni 02, 2019 17:40:41

Recent verscheen ‘Vieren’, teksten uit de Iona Community. Daarin vind je ook vijf teksten die woorden zoeken voor het geloof, in het stramien van de credo’s. Vanmorgen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, landde deze in de gemeente waar ik voorging. Hij zal vast op andere plaatsen ook dienst kunnen doen.
Een manier van lezen kan zijn, dat de strofes over verschillende lezers verdeeld worden, misschien ook wel gelezen vanuit verschillende kanten van de kerk. De verbondenheid in de verscheidenheid mag blijken!

Wij geloven in God
die een zwervend volk tot zijn vriend maakte,
en het riep vanuit de slavernij de vrijheid in,
en die in Rachab, Tamar, Ruth, Batseba,
in Cyrus en Darius
van buitenstaanders ambassadeurs van Gods bedoelingen maakte.

Wij geloven in Jezus,
die vereerd werd door Perzische wijzen,
die als vluchteling asiel zocht en vond in Egypte,
die aan Syriërs de liefde van God verkondigde,
die Grieken interesseerde voor wat hij zei en deed,
wiens eerste evangelist een Samaritaanse was,
die in een Romein een geloof zonder weerga ontdekte,
die zag dat zijn kruis gedragen werd door een Libiër,
en die uitsteeg boven zijn moederland,
en zo overal aanwezig kan zijn.

Wij geloven in de heilige Geest,
die met Pinksteren bewees dat de hemel geen lievelingstaal kent,
die door de doop van de Ethiopiër duidelijk maakte dat racisme en geloof niet
samengaan,
en die kerken stichtte in oude en nieuwe werelden, in al die verschillende
culturen.

Wij geloven dat we God boven alles
kennen door Jezus
en tegelijk bevestigen we
dat God aanwezig is bij mensen
die Christus niet als hun Heer kennen.

We geloven dat het koninkrijk van
God
groter is dan de kerk
en dat de liefde van God
ons begrip te boven gaat.
Daarom vieren we dat Gods wegen niet samenvallen met onze wegen,
dat God zelf de goede bondgenoten kiest,
en zelf het recht heeft
alle menselijke verwachtingen te overstijgen.

We zegenen God voor altijd!

Uit ‘Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group’, vertaald door Roel Bosch, Utrecht 2018, p. 115, 116.Voor wie vandaag …

Teksten Posted on zo, mei 26, 2019 21:22:24

Voor wie vandaag stil is geworden,

door wat gebeurd is, of juist niet gebeurd, gezegd, of
niet gezegd –

voor wie stil is, omdat de vrede zo ver weg lijkt,

en verbondenheid een verzinsel, mensen alleen, op
zichzelf teruggeworpen –

dat een hand wordt uitgestoken, een traan gedroogd,
zwijgen gedeeld.

Zo bidden, zo zingen wij:

Voor wie vandaag op weg is gegaan,

onzeker misschien, maar toch op weg gegaan,

om vrede te brengen, schuld te belijden, vergeving te
schenken,

mens te zijn in uw naam –

dat op elke stap een nieuwe kan volgen, en dat de weg
niet alleen gaat.

Zo bidden, zo zingen wij:

Voor wie vandaag rust heeft en op adem komt,

uw dag viert, uw woord hoort, met uw mensen in het gras
zit,

leeft in dankbaarheid en aandacht –

dat al het goede dat we ontmoeten zich mag
vermenigvuldigen,

aanstekelijk werkt, mensen laat opademen, en uw sabbat
oproept.

Zo bidden, zo zingen wij:

voorbede bij de Taizéviering, 26 mei 2019, in de NoorderLichtkerk.Na Christchurch

Teksten Posted on za, maart 16, 2019 20:27:38

‘We
bidden dat uiteindelijk niet de haat van de dader herinnerd wordt, maar de vastberaden
kracht van de verbondenheid en de liefde van mensen, geschapen naar het beeld
van God.’

Na de aanslagen op moskeeën in Christchurch reageerden overal in
de wereld mensen en groepen. In Zeist betoonde de burgemeester steun aan de islamitische
inwoners.
Vanuit kerk en geloofsgroepen kwamen deze reacties:

Aan onze plaatsgenoten

Het platform voor levensbeschouwingen en religie en de Raad van
Kerken Zeist spreekt zijn diepe medeleven uit met de moslimgemeenschappen in
Zeist en in de wereld.

Wij voelen ons diep geraakt door de gewelddadige terreur aanslag
in Christchurch op medemensen die in vrede bijeen waren gekomen.

Wij leven intens mee met de families van de getroffenen.

Deze terreuraanslag is een aanval op ons allen, op onze
menselijkheid, de vrijheid om te mogen zijn en vrede voor allen.

Wij spreken de diepe wens uit met elkaar te blijven zoeken naar
wegen van vrede in solidariteit en menslievendheid met allen.

Ellen de Boom

De samenroeper van het netwerk
van voorgangers en pastores Zeist,
ds Roel Bosch, stuurde deze boodschap naar de moskeeverenigingen:

Aan onze plaatsgenoten,

de leden van de Marokkaanse en de Turkse Moskee in Zeist,
en alle anderen, islamiet of anders, die zich door de aanslag in Christchurch
geraakt voelen.

De daad van terreur, uitgevoerd in Christchurch, is te groot om in één
keer te begrijpen. Onbegrijpelijk hoe een mens kan vergeten dat ook die andere
mens, op wie hij het wapen richt, een naam heeft, een familie, een leven.
Hetzelfde rode bloed als hij, dezelfde levensadem.

Op deze dag van schrik, rouw, boosheid, angst en diep verdriet laat ik
u graag weten dat ook onder christenen en kerken in Zeist aandacht uitgaat naar
uw gemeenschap. In vele diensten aanstaande zondag zal ook voorbede voor u
klinken.

Net als in Nederland wonen in Nieuw-Zeeland mensen die uit
verschillende werelddelen afkomstig zijn. Ze kwamen uit Azië, Afrika,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en nog vele plaatsen meer. Met
verschillende godsdiensten, of zonder godsdienst, maar in vrede samenwonend.
Ook in Christchurch, waar ze elkaar steunden, toen jaren geleden een grote
aardbeving schade aanrichtte en de kerk instortte.

De premier van Nieuw-Zeeland zei over de biddende mensen die vermoord
zijn: ‘They are us’, ‘zij zijn wij’. Zo voelen wij ons ook verbonden met uw
gemeenschap. We wensen u sterkte in de tijd die komt.

‘De liefde drijft de angst uit’, zegt de apostel Johannes. We bidden
dat uiteindelijk niet de haat van de dader herinnerd wordt, maar de vastberaden
kracht van de verbondenheid en de liefde van mensen, geschapen naar het beeld
van God.

ds Roel Bosch, voorganger van de NoorderLichtgemeente,

samenroeper van het netwerk van voorgangers en pastores Zeistspindelvormig – beuk

Teksten Posted on za, februari 02, 2019 15:24:20

Opnieuw twee teksten, geÏnspireerd door de bijzondere beschrijvingen in “Winterflora bomen en struiken” van Dirk Slagter.

spindelvormig – beuk

De knoppen van de beuk zijn spindelvormig.
Die naam is oud, maar beuk is nog veel ouder,
met knoppen als een spindel van geslepen hout:
een trage start, dan breder, dan naar boven toe weer spits.
Ja, oud en eerbiedwaardig is de beuk,
al wijd vereerd toen men het boek zijn naam meegaf.
Zo staat hij daar te staan, en onder hem de leegte.
Wie waagt het terug te praten tegen zulk gezag?
Wie tolt en spindelt deze boom weer terug tot zijn begin,
een kleine beukenoot, ontsnapt aan keep en vink?

merg geladderd – walnoot

Je schrikt er van – wat gaat in deze hersens om,
waar denkt het aan, als je de schedel licht,
voorzichtig harde notenbast laat kraken?
Maar nee, het is maar notenvlees, geen EEG slaat uit.
En toch – als je vanuit de noot naar onder gaat
en afdaalt langs de twijg, de tak,
de treden van geladderd merg voetje voor voet passeert,
dan blijft de twijfel rijzen:
in hoeveel van de boom schuilt iets van mens?
En daal ik neer, of klim ik op naar grote hoogtes,
wanneer ik boom zou zijn, of desnoods noot?Laat profeten opstaan!

Teksten Posted on ma, januari 28, 2019 21:13:29

GEBEDEN VAN BETROKKENHEID
Laten we bidden:
dat het niet lang duurt, God,
dat het niet lang duurt
voordat de wereld waar we om bidden
en de wereld waarin we leven
één zijn.

Dat
het niet lang duurt, God!

En om
de komst van die dag te bespoedigen,

laat
profeten opstaan

die
ons helpen om beter te kijken.

Laat
profeten opstaan

die
ons altruïsme groter maken

en
onze begeerte kleiner.

Laat
profeten opstaan

die
ons laten merken dat u geen favoriet ras hebt,

en dat
de hemel geen favoriete taal kent.

Laat
profeten opstaan

die de
kloof dichten waar zovelen in vallen.

Laat
profeten opstaan

die
vandaag de waarden en waarheden helder maken

waar
Jezus in zijn tijd over sprak,

en die
spreken met de moed en het vuur van hen

die de
komst van de Heer met eigen ogen gezien hebben.

En als u die
profeten niet laat opstaan,

laat dan in
ons opstaan

die heilige
rusteloosheid

om uw werk
te doen

en uw mensen
te redden,

in
Jezus’ naam. Amen.

P. 36, Morgengebed C, ‘in het begin’, in Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Utrecht 2018.
Zijtwijgeindes gedoornd

Teksten Posted on zo, januari 27, 2019 21:50:33

Zijtwijgeindes gedoornd

Het is nu lente, buiten, Meijendel,
je hoort de meidoorns voordat je ze ziet.
Hier met een zingend zwartkopje gevuld,
daar overstromend met de klank van nachtegaal.
Voorzichtig kom je dichterbij, je wilt niet storen.
Dat komt goed uit, want nader je te snel,
dan prikken zijtwijgeindes, puntgedoornd, je huid kapot.
De meidoorn, klein van blad,
half struik, half boom, beschermt zich meer dan goed.
Alleen voor wie wil zingen opent hij zijn hart.

Foto: Meidoornhaag in Reestdal; napolihouse.netdicht witviltig

Teksten Posted on za, januari 26, 2019 15:36:12

Abeel, ook zilverpopulier genoemd,
de twijgen in de winter dicht witviltig.
Straks als het lente is met ritsels in de wind,
met loof gekroond, het blad gefilterd groen,
een wisse waas van dunbehaarde huid,
daar onder, sterk en kort, een stam vol vierkante structuren.
Het liefst te gast op schrale grond,
veel zeewind geen bezwaar.
Zilverwit, viltig, vorm verwaaid, gedrongen,
nee, niet geschikt voor stoere boomverhalen.
Abeel, alsof je zegt: Janee, let niet op mij.

gedicht, bij de beschrijving van knoppen en twijgen in “Winterflora bomen en struiken” van Dirk Slagter.

foto wildeplanten.nlOm de heelheid van het lichaam

Teksten Posted on ma, januari 07, 2019 15:22:42

Statements, verklaringen, regenboogvlaggen… Ik merk dat ik stil word, en zoek wat ik in huis heb.*
Hier een gebedstekst, uit ‘Vieren met teksten van de Wild Goose Secource Group’, de uitgever van de Iona Community.
Zaterdag wordt de vertaling gepresenteerd. Deze tekst (uit Morgengebed E, ‘Ja, jullie, geschapen door God’) sluit wel aan, denk ik.

Gebeden voor anderen en onszelf

Om de heelheid
van het lichaam bidden we:
om een
heilig heel worden
dat de pijn
aanraakt en de oorzaak van de pijn,
om een heel worden
dat leidt
tot een nieuwe liefde voor het lichaam,
een nieuwe
aandacht voor het lichaam;
en ook, daar
waar het leven ten einde loopt,
om het heel worden
in de aanraking van de dood.
(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

Om de
heelheid van de geest van mensen, bidden wij,
om een
heilig heel worden,
waarin
herinneringen en verwarde gedachten
er mogen
zijn,
waarin
misbruik en angst,
depressie en
dementie,
het stigma
en het leed van een gestoorde geest
niet worden
ontkend.
En dat ook daar
waar mensen door geloof beschadigd zijn,
geloof weer
helen mag.

(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

Om de
heelheid van relaties bidden we:
om een
heilig heel worden
dat het niet
maar neemt zoals het komt, alles goed en aardig,
maar dat wegen opent.
Om het
herstel van liefde
die gekrenkt
en gebroken is.
Om de
omhelzing die mensen verbindt,
zodat
woorden als ‘normaal’ en ‘afwijkend’ wegvallen.
Om de
koestering van hen die gekrenkt zijn,
hun liefde
ondermijnd door bedrog.
(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

Om de
heelheid van onze wereld bidden we:
om een
heilig heel worden,
om het
neerhalen van wrede barrières
en het
bouwen van bruggen naar vrede;
om een eind
aan uitbuiting van de aarde
en de groei
van eerbied voor onze planeet;
dat de
overvloed van deze wereld ten goede komt aan allen.
(gebedsstilte)

God, hoor
ons.
God, in uw genade en liefde, hoor ons.

* Na de publicatie van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, 4 januari 2019.Volgende »