Paaswake 2020. Teksten en beelden speelden met elkaar. Hier nog een keer samengevoegd, voor wie daar nog eens naar wil kijken.
Teksten: Roel Bosch,
beelden: Marleen B. Berg

(Bij het aansteken van de Paaskaars)
We zegenen U, God, om het vuur…
Wij zegenen u, God, om het vuur dat ons verwarmt in de kilte van de nacht,
dat licht geeft waar alles donker is,
dat ons aanstoot, ons op weg zet,
uw leven tegemoet.

(bij de doopvont)
We zegenen U, God, om het water…
Wij zegenen u, God, om het water dat onze dorst lest,
dat het stof van de dag wegspoelt en ons lijf reinigt,
dat laat groenen en groeien,
zodat we ranken kunnen zijn, die u tegemoet leven.

(bij de tafel)
We zegenen U, God, om de aarde…
Wij zegenen u, God, om de aarde die ons draagt,
het stof waaruit we gevormd zijn,
de bodem waaruit ons graan groeit,
de druiven, het groen dat ons voedt,
zodat we kunnen opstaan, leven als kinderen van u.

(bij zending en zegen)
We zegenen U, God, om de wind, de Geest…
Wij zegenen u, God, om de wind die waait waarheen hij wilt,
die adem geeft en ideeën,
die ons uitdaagt tegen de wind in te gaan, en te geloven dat het kan:
leven, beademd door uw heilige Geest.

En hier de voorbeden die daar bij aansloten:
U bidden we:
om vuur, om licht voor wie leeft in de schemer van een eindeloze nacht,
om vuur, om warmte, voor wie het koud heeft en zichzelf niet kan verwarmen,
om warmte, om gloed, voor ieder die aanstekelijk wil leven, en deelt uit uw liefde.
Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.

U bidden we:
om de kracht van het zuivere water, voor wie zich besmet en zondig voelt,
om de liefde van het zachte water, voor wie hard en afgesloten is,
om de onontkoombaarheid van de stroom van uw liefde, voor wie zelf niet op weg durft te gaan.

U bidden we:
om de draagkracht van uw aarde, voor wie zich amper thuis durft voelen hier,
om de voedingskracht van uw aarde, voor wie honger heeft naar het goede, het ware, het schone,
om de mededeelzaamheid van uw aarde, voor wie gebrek lijdt, honger, naar lichaam , naar ziel.

U bidden we:
om lucht, om wind, om adem
om de ruimte om mens te zijn, waar we ook zijn
hoe onze gezondheid ook is, hoe onze toekomst er ook uitziet,
dat we mogen weten dat uw Geest, uw adem, uw wind ons draagt
tot in het huis waar U Één bent, God alles in allen.

U bent geprezen in deze nacht van alle nachten,
U danken we voor uw Zoon, opgestaan voor ons,
U danken we voor elkaar, verbonden, ook al zijn we apart,
zegen ons, zodat we tot zegen zijn.