-artikel in Diakonia zomer 2013-

‘Ben je veroordeeld
tot tralies en steen,
ook dan laat ik
merken: je bent niet alleen.’
(1007)

Wat zijn ‘diaconale liederen’? Liederen rond maaltijd en
collecte, rond gerechtigheid en vrede, armoede en migratie? Liederen die aansluiten
bij het leven van door de week? Vast en zeker. En daarmee ook liederen met concrete
taal. Veel liederen in ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ zijn daar
goed in. Voor wie een diaconale kijk heeft kan dat winst betekenen. Versluieren
en verdoezelen komt al vaak genoeg voor, zeg het maar eerlijk.

In deze bundel zal je liederen met een diaconale insteek in
elk van de zes rubrieken kunnen vinden. Neem nu in deel 1 – het boek begint bij
Psalmen en verdere bijbelse liederen – het prachtige bijbels vertellied over
Abigaïl:

God zegent wie met
gulle hand zijn brood deelt in het schrale land.
(172)

Bij het tweede deel van het boek, de tijden van de dag,
blijf ik bij de morgenliederen even steken bij het bekende ‘Dank U voor deze
nieuwe morgen’, met een nieuwe tekst:

Dank U voor steun in
moeilijkheden,
altijd ziet U naar
mensen om.
Dank U voor vrienden
en voor vreemden
die ik tegenkom.

(218)

Maar ook de vele maaltijdliederen, gewoon voor een open
tafel in het inloophuis of rond de gemeentezondag, reiken vele diaconale
thema’s op een eenvoudige manier aan.

Bij het derde hoofdstuk, de tijden van de kerkdienst,
springen zeker de liederen rond de Maaltijd van de Heer, 372-410, er uit. Van
een heel eenvoudige canon,

Vrede is het woord dat
wij mogen spreken,
vrede is het brood dat
wij mogen breken (396),

tot het uitbundige Ionalied,

Voor ieder van ons een
plaats aan de tafel,
voor ieder van ons
schoon water en brood.
(388)

Dit laatste lied kenden velen al, het stond in één van de
twee Ionaliedboeken. Er boven staat: ‘Jazz-waltz’, je kunt het niet zomaar aan
elke organist opgeven – maar voor een begaafde en vrolijke pianist is het lied
een vreugde! Zoek je als diaken liederen, dan kan je vast en zeker in deze
rubriek terecht.

Ook de hoofdstukken 4 en 5, tijden van het jaar (herfst,
oogst: 714), tijden van het leven (levensreis bijv., 860) zitten vol diaconale
noties. En natuurlijk het slot van het boek! Daarin komen vier thema’s samen,
Kerk, Schepping, Gerechtigheid, Vrede. De zeven werken van barmhartigheid
kregen zelfs een nieuwe tekst, vanuit de ik-persoon geschreven. Zoals in
deze panelen:

2. Kom je van verre en
roept men je na-
ik noem je mijn
naaste, wees welkom, besta!

3. Is je beschutting
verloren gegaan,
in windvlagen zal ik
mijn kleed om je slaan.

7. Zo wil ik leven:
eenvoudig en klein,
met twee lege handen
een koningskind zijn.(1007)

Een boek om te nemen, te lezen, te zingen, te bidden – en
vooral ook: te delen.

Roel Bosch

Roel Bosch is predikant in Zeist, verbonden aan de
NoorderLichtgemeente, en was lid van de redactie van Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Hij is actief betrokken
bij de Ionagemeenschap Nederland.