Voor wie vandaag stil is geworden,

door wat gebeurd is, of juist niet gebeurd, gezegd, of
niet gezegd –

voor wie stil is, omdat de vrede zo ver weg lijkt,

en verbondenheid een verzinsel, mensen alleen, op
zichzelf teruggeworpen –

dat een hand wordt uitgestoken, een traan gedroogd,
zwijgen gedeeld.

Zo bidden, zo zingen wij:

Voor wie vandaag op weg is gegaan,

onzeker misschien, maar toch op weg gegaan,

om vrede te brengen, schuld te belijden, vergeving te
schenken,

mens te zijn in uw naam –

dat op elke stap een nieuwe kan volgen, en dat de weg
niet alleen gaat.

Zo bidden, zo zingen wij:

Voor wie vandaag rust heeft en op adem komt,

uw dag viert, uw woord hoort, met uw mensen in het gras
zit,

leeft in dankbaarheid en aandacht –

dat al het goede dat we ontmoeten zich mag
vermenigvuldigen,

aanstekelijk werkt, mensen laat opademen, en uw sabbat
oproept.

Zo bidden, zo zingen wij:

voorbede bij de Taizéviering, 26 mei 2019, in de NoorderLichtkerk.