Is fluiten ademen,
is het zingen,
zoeken naar tonen met je hand?
Is het praten,
is het juichen,
wachten op klanken die landen op het hout?
Fluiten als heimwee,
fluiten als thuis zijn,
zoeken en vinden tegelijk,
tijd overbruggen,
mensen verbinden,
fluitspeler zijn.
En geloven, is het ademen,
is het zingen,
zoeken naar daden in je hand?
Is het praten,
is het juichen,
wachten op klanken die landen in je hart?
Geloven als heimwee,
geloven als thuis zijn,
zoeken en vinden tegelijk,
tijd overbruggen,
mensen verbinden,
geloven, zanger, fluitspeler zijn.

geschreven voor de Kerstnachtdienst 2022, Blaas de fluiten aan!