oorspr: 23 juli 2011
Echos van vechters klinken eeuwen door:
”Wij gaan voor U, God, heilig de strijd.
We juichen voor U, God, bewapend tot de tanden,
uw vaandel wappert als we ten strijde trekken
.’

In de gebedsdiensten op Holy Island raakten een paar psalmbewerkingen van
Jim Cotter me. Hij tracht de teksten van de oude psalmen te contextualiseren,
naar onze tijd toe te halen. Riskante onderneming, dat zeker. Misschien snel
gedateerd. Ooit deed Ernesto Cardenal het, en wie kent die versie nog? Maar
toch goed dat hij het deed. Ik kocht het boek, en las Psalm 60, op de dag van
de massamoord in Noorwegen. Toen het ging over de Jihadisten, nu het gaat om
een christen-extremist. Ik geef de vertaling hier door.
pauze
De vloot vaart uit en onze ogen stralen.
Rechtvaardig onze zaak, onze God is met ons.
U bent woedend, God, op onze vijanden –
we slachten hen af, we voelen geen schaamte.
pauze
O God, wees toch niet lauw en mild:
word toch boos op onze vijanden.
Trek U nu niet terug, weg, in de mist,
terwijl wij bang moeten achterblijven.
pauze
Nee, U vertrok uit ons beeld – waar was U?
U verraadde uw belofte ons nabij te zijn.
Gewond en vermoeid hinken we terug;
geschokt klampen we ons vast aan uw vlag.

keervers#: Wend ons af, God, van de moordzucht,
maar help ons te vechten voor recht.

pauze
Die fanaat, is zijn schreeuw ons zo vreemd,
de doffe trom die het tuig meelokt ons ver?
Zo simpel het spuwen van slogans van haat,
zo snel lijk ik op mijn tegenstander!
pauze
Zo simpel, je vergrijpen aan de buit,
een nieuw stukje land er weer bij,
de armen te vermalen tot ze niets zijn,
dronken te worden van het vergieten van bloed.
keervers: Wend ons af, God, van de moordzucht,
maar help ons te vechten voor recht.

pauze
Ook al blijven we geloven in uw zegen,
U bent de God van eiland en continent,
en wij zijn maar één ras, over één wereld verspreid,
niet één van ons boven de rest verheven.
pauze
Onze hebzucht, zo sterk, onze vrees voor de ander,
onze lust in de mammon tot in het absurde,
onze verstarde geloof: wij zijn goed en de anderen fout,
dat zijn vandaag onze vijanden.
keervers: Wend ons af, God, van de moordzucht,
maar help ons te vechten voor recht.

pauze
Door uw naam alleen blijven wij staande,
in vrede met onze taak: de aarde te hoeden,
rechtvaardig te leven met wie onze buur is –
de fanaat en zijn macht zijn niet meer.

*Vergeef ons God, dat we zo koppig doorgaan U af te schilderen als de God
met de ijzeren vuist, U te claimen als onze God, altijd aan onze kant.
Vernieuw ons beeld van U als een wijze en rechtvaardige hoeder van mensen, die
de macht wil breken van hen die pijn willen doen, en draag zelf verder wat nu
nog geen oplossing kent.
Help ons stevig te staan, en te zien hoe zijn die er uitzien als onze vijanden
partners kunnen worden in het werk van uw schepping.

Jim Cotter, Out of the Silence, into the Silence, Prayer’s Daily Round,
an unfolding of prayers, psalms, and canticles for daily or occasional use.
186-188.
Jim Cotter was predikant van de Church of Wales, in Aberdaron, nu
met emeritaat. Dit boek is een samenvoeging van vijf eerdere boeken. Uitgave
van Cairns Publications, zijn eigen uitgeverij, 2006 en 2010. Zie ook zijn site,
met voorbeelden van teksten. Na aanmelding is een beperkt aantal teksten te
downloaden.

# In de oorspronkelijke uitgave voorzien van een melodie door Paul Payton.
*In de liturgie van Mattins and Evensong is het gebruikelijk dat de psalm wordt
afgesloten met een ’toepasselijk gebed’. Zo ook hier. Ik liet het staan om de
auteur recht te doen. Ik zou het zelf zo niet bidden: het wordt me wat teveel
een preekje. De psalm is voldoende, lijkt me.